Matej Masaryk

16. 10. 1987
Žáner:
literárna veda
Krajina:
Slovensko
V roku 2012 absolvoval štúdium slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2013 nastúpil ako interný doktorand na Katedru slovenskej literatúry a literárnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2017 obhájil dizertačnú prácu. Následné dva roky pôsobil ako lektor slovenského jazyka a kultúry na Katedre slovenskej filológie na Užhorodskej národnej univerzite v Užhorode. Ako odborný asistent na Katedre slovenskej literatúry… Čítať ďalej

Stránky