Ľudovít Petraško photo 1
Foto © Peter Prochazka

Ľudovít Petraško

4. 8. 1949
Šarišské Lúky
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, literatúra faktu, pre deti a mládež, próza
Ľudovít PETRAŠKO r. 1964 – 67 študoval na gymnáziu a 1967 – 72 nemčinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, 1970 – 72 absolvoval študijný pobyt na univerzite v Rostocku. Po štúdiách pôsobil r. 1973 – 77 ako odborný pracovník Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 1977 – 80 redaktor Východoslov. vydavateľstva v Košiciach, 1980 – 85 v slobodnom povolaní, 1985 – 90 pracovník Št. vedeckej knižnice, od 1990 pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, resp. Prešovskej… Čítať ďalej

Stránky