Ján Johanides

18. 8. 1934
Dolný Kubín
—  5. 6. 2008
Šaľa
Žáner:
esej, literárna veda, próza, scenáristika, iné

Komplexná charakteristika

Patrí k najvýraznejším osobnostiam súčasných slovenských spisovateľov. V jeho tvorbe je potrebné rozlišovať dve obdobia. Do prvého patria prvé tri knihy z rokov 1963 – 1966. V nich sa inšpiroval vtedajšími literárnymi a filozofickými prúdmi, akými boli existencializmus (Sartre, Camus), módny prúd „nového románu“ s ďalším posunom k tzv. absurdnej literatúre a k využívaniu surrealistických výstavbových prostriedkov. Už prvými dielami sa predstavil ako výrazná spisovateľská osobnosť s novátorskou odvahou a ako autor, ktorý vie, čo chce, a vie to aj tvorivo dosiahnuť. Jeho záujem sa orientuje na problémy ľudskej osamelosti, úzkosti, strachu a viny, na prieniky do vnútra človeka, na odhaľovanie procesov v citových vrstvách a predstavách v hraničných situáciách. Od literárnej kritiky sa mu za to dostalo pozitívne prijatie. Potom sa na desať rokov odmlčal, akoby potreboval čas na syntézu a vyzretie literárnych postupov. Literárna tvorba druhého obdobia demonštruje zrelosť osobnosti na spoločensky závažných témach a problémoch súčasného sveta a človeka. Vecným, triezvym, ale poetickým a pútavým štýlom, s nekonvenčnou a nenapodobiteľnou filozofiou, prienikom do intímneho súkromia človeka, do jeho pocitových rovín a analýzou ľudského sveta sa zaradil k najkultivovanejším, najvyhľadávanejším a najžiadanejším autorom. Protestuje proti znečisťovaniu životného prostredia a amorálnosti zatajovania skutočnej pravdy o ňom (Nepriznané vrany), kriticky sa vyrovnáva s narastajúcim malomeštiactvom a konzumným spôsobom života (Balada o vkladnej knižke), odmietavo sa stavia k akémukoľvek násiliu a intolerancii v minulosti i v súčasnom živote a svete (Slony v Mauthausene). Odhaľuje psychologické pozadie, motívy a príčiny slabých stránok správania sa a konania človeka, zasahuje dimenzie jeho identity a pátra po hlbších osobnostných i spoločenských koreňoch amorálnosti, strachu a úzkosti človeka na pozadí rozličných tragických a bizarných príbehov. Osobitne to platí o jeho posledných literárnych dielach (Najsmutnejšia oravská balada, Previesť cez most, Zločin plachej lesbičky, Krik drozdov pred spaním, Kocúr a zimný človek, Trestajúci zločin), ktorými zaznamenal výrazný úspech u čitateľov i kritiky doma i v zahraničí. Jeho posledná kniha Rembrandt vyšla súčasne na Slovensku i v parížskom vydavateľstve Flohic Editions.

Viktor Timura