Jana Juráňová photo 2

Jana Juráňová

19. 2. 1957
Senica
Žáner:
dráma, esej, literárna veda, odborná literatúra, pre deti a mládež, próza, iné

Výberová bibliografia

IŠTVÁNFYOVÁ, Zuzana: Volám sa Ľudmila (Jana Juráňová: Naničhodnica). In: Fraktál, roč. 4, 2021, č. 4, s. 220 – 222.

JÍLEK, Peter F. ´Rius: Sociálna psychologicko-satirická románová TROJNOVELA s prvkami politického trileru (Jana Juráňová: Naničhodnica). Recenzia. In: Rozum, roč. II, december 2020, č. 12, s. 88 – 89.

Autor neuved.: Jana Juráňová (1957) je prozaička, dramatička, prekladateľka. Je autorkou ôsmich prozaických kníh, ... (o autorke + úryvok z pripravovanej knihy Naničhodnica). In: Rozum, roč. II, júl – august 2020, č. 7 – 8, s. 47 – 48.

PÚČEK, Ján: Sedem esejí o smrteľných hriechoch, sedem vstupov do pekla (Očistec: Jana Juráňová, Juraj Malíček, Peter Michalovič, Boris Ondreička, Veronika Šikulová, Zuzana Gindl-Tatárová, Saša Uhlová). Reflexie, glosy, recenzie. In: Rozum, roč. II, marec 2020, č. 3, s. 52 – 53.

KOPCSAYOVÁ, Iris – JURÁŇOVÁ, Jana: Jana Juráňová: Táto knižka mýty ani legendy nevytvára (rozhovor so spisovateľkou a prekladateľkou knihy Diany Athill Niekde ku koncu). In: Rozum, roč. I, september 2019, č. 8, s. 52.

REZNÍK, Jaroslav: Ľudia obtekaní krvou. Žena moja drahá. P. O. Hviezdoslav manželke Ilone (Zost. Jana Juráňová). (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 24. 5. 2017, č. 19 – 20, s. 12.

ŠAH: Jana Juráňová – 60. (Pripomíname si). n: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 2, s. 158 – 159.

ČÚZY, Ladislav: Jana Juráňová: Cudzie príbehy. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 2, s. 115 – 117.

BARIAKOVÁ, Zuzana: Jana Juráňová ukrýva do ženskej intimity dejiny. In: Sme, roč. 25, 8. 2. 2017, č. 32, s. 15.

MACHYTKA, Bohumil: Jana Juráňová / Lásky nebeské. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 4 s. 115 – 116.

(LUC): Knihy sú náš život. Aj bez zárobku. Feministkami sme dobrovoľne. In: Hospodárske noviny, 22. – 22. 3. 2015, č. 55, s. 17.

SZABÓ, Ivan – HEVIER, Daniel ml.: V divadle a vo filme (Rozhovory: Dušan Taragel, Jana Juráňová, Zuzana Mojžišová). In: Knižná revue, roč. XXIV, 26. 11. 2014, č. 24, s. 20 – 21.

CSIBA, Karol: Jednoducho z prózy 2013 (30 x 30 x 30). Slovenská próza 2013. In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 13.

-kz-: Anasoft litera fest. In: Knižná revue, roč. XXIV, 28. 5. 2014, č. 11, s. 4.

COSCULLUELA, Veronika: Jana Juráňová: Nevybavená záležitosť (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV, 2. 4. 2014, č. 7, s. 5.

ULIČIANSKA, Zuzana: Keď ženy starnú do slobody a drzosti. (Rozhovor s J. Juráňovou; Anasoft litera 2014 – Predstavujeme finalistov). In: Sme, roč. 22, 20. 8. 2014, č. 192, s. 14.

BARIAKOVÁ, Zuzana: Život tých druhých. Jana Juráňová: Nevybavená záležitosť. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 4, s. 72.

SZABÓ, Ivan: Témy z histórie a spomienky (Slovenská literatúra faktu 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha, s. 31.

JÁNOŠÍKOVÁ, Veronika: O láske (Večer 12. februára v Mestskej knižnici v Bratislave...). In: Knižná revue, roč. XXIII, 20. 2. 2013, č. 4, s. 2.

-bi-: Rozhovory Apsektu (Mojich 7 životov). In: Knižná revue, roč. XXII, 4. 4. 2012, č. 7, s. 2.

HALVONÍK, Alexander: Mužský a ženský princíp (Pohľad na pôvodnú prozaickú tvorbu roku 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. VI.

TOMAŠOVIČOVÁ, Lucia: Príbeh nezastreleného ega (Jana Juráňová: Dobroš sa nemusí zastreliť). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 16. 3. 2011, č. 6, s. 5.

KARPINSKÝ, P.: Päť x päť (antológia 25 próz súčasných slovenských autorov s krátkymi portrétmi): LIC 2011.

REBRO, Derek: Rekonštrukcia rodových poriadkov (Jana Juráňová: Lásky nebeské). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 10. 11. 2010, č. 23, s. 5.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.

VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXVIII.

HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. IV.

FARKAŠOVÁ, Etela: Oživené portréty (Jana Juráňová: Žila som s Hviezdoslavom). In: Knižná revue, roč. XIX, 18. 2. 2009, č. 4, s. 5.

MIHALKOVÁ, Gabriela: "Ak je jej muž taký významný, ani ona nemôže byť celkom bezvýznamná" (Jana Juráňová: Žila som s Hviezdoslavom). Recenzia. In: Rak, roč. XIV, 2009, č. 11, s. 43 – 44.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

VRZGULOVÁ, Monika: Ženy včerajška i dneška. Jana Cviková – Jana Juráňová – Ľubica Kobová: Histórie žien (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 12. 9. 2007, č. 19, s. 5.

FARKAŠOVÁ, Etela: O (nielen) ženských príbehoch (Jana Juráňová: Orodovnice). In: Knižná revue, roč. XVII, 31. 1. 2007, č. 3, s. 5.

ŤAPAJNOVÁ, Eva: Misky strieborné, nádoby výborné. In: Knižná revue, roč. XVI, 4. 1. 2006, č. 1, s. 5.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

MALEC-BILIŃSKA, Irena: Dejatelia a ich ženy (Misky strieborné, nádoby výborné. Recenzia). In: Rak, roč. XI., 2006, č. 1, s. 79 – 80.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

SLIACKY, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005.

MUCHOVÁ, Eva – JURÁŇOVÁ, Jana: Slobodný a úplne otvorený pohľad (Rozhovor). In: Knižná revue, 27. 10. 2004, č. 22, s. 12.

SILNICKÁ, Oľga: Rodové stereotypy a ich dôsledky (Ružový a modrý svet. Editorky J. Cviková a J. Juráňová). In: Knižná revue, 9. 6. 2004, č. 12,  s. 3.

ROŽŇOVÁ, J.: Kto hľadá, nájde, alebo, Svet podľa babetky. In: Rak, 9, 2004, č. 4.

ŽEMBEROVÁ, V.: Juráňovej eufemistická próza pre tínedžerky. In: Hodnotové charakteristiky detskej literatúry 1. Nitra 2004.

MITÁŠOVÁ, M.: Písanie priestoru a priestor písania: denník-epištola poslednej abatyše. In: Aspekt, 2002, č. 1.

GAJDOŠ, Martin: Zväzky, putá a či gordický uzol? Jana Juráňová: Utrpenie starého kocúra (Mor(t)alitka). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 5, s. 115 – 116.

PROKEŠOVÁ, V.: Jana Juráňová: Utrpenie starého kocúra. In: Revue svetovej literatúry, 37, 2001, č. 1.

BOMBÍKOVÁ-MAUDGIL, P.: Načo je nám literatúra? In: Rak, 5, 2000, č. 5 – 6.

KRČMÉRYOVÁ, E.: Dobre mu tak. In: Rak, 5, 2000, č. 5 – 6.

MICHÁLEK, M.: Strácanie hľadaného autora. In: Kultúrny život, 1, 2000, č. 6.

ŠKOVIEROVÁ, B.: Zlých mužov treba trestať. In: Pravda, zv. 10, 20. 10. 2000.

BERACKOVÁ, Dáša: Sojka sa povie Džej (Jana Juráňová: Iba baba).In: Knižná revue, IX, 29. 9. 1999, č. 20, s. 5.

HABLÁK, A.: Iná literatúra na prahu 21. storočia. In: Slovo, 1, 1999, č. 41.

SOUČKOVÁ, Marta: Nie dievča, ale baba. In: Romboid, 34, 1999, č. 6.

STANISLAVOVÁ, Z.: Jana Juráňová: Iba baba. In: Bibiana, 6, 1999, č. 1 – 2.

ŠTRBÁK, Matek: Ach, tí muži. Jana Juráňová: Siete. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 7 – 8, s. 263 – 264.

KRŠÁKOVÁ, D.: Sieť rodinných stereotypov. In: Aspekt, 1997, č. 1.

JENČÍKOVÁ, E.: Nový jemný tón v slovenskej literatúre. In: Kultúrny život, 1994, č. 2.