Jana Juráňová photo 2

Jana Juráňová

19. 2. 1957
Senica

Výberová bibliografia

REZNÍK, Jaroslav: Ľudia obtekaní krvou. Žena moja drahá. P. O. Hviezdoslav manželke Ilone (Zost. Jana Juráňová). (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 24. 5. 2017, č. 19 – 20, s. 12.

ŠAH: Jana Juráňová – 60. (Pripomíname si). n: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 2, s. 158 – 159.

ČÚZY, Ladislav: Jana Juráňová: Cudzie príbehy. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 2, s. 115 – 117.

BARIAKOVÁ, Zuzana: Jana Juráňová ukrýva do ženskej intimity dejiny. In: Sme, roč. 25, 8. 2. 2017, č. 32, s. 15.

MACHYTKA, Bohumil: Jana Juráňová / Lásky nebeské. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 4 s. 115 – 116.

(LUC): Knihy sú náš život. Aj bez zárobku. Feministkami sme dobrovoľne. In: Hospodárske noviny, 22. – 22. 3. 2015, č. 55, s. 17.

ULIČIANSKA, Zuzana: Keď ženy starnú do slobody a drzosti. (Rozhovor s J. Juráňovou; Anasoft litera 2014 - Predstavujeme finalistov). In: Sme, roč. 22, 20. 8. 2014, č. 192, s. 14.

BARIAKOVÁ, Zuzana: Život tých druhých. Jana Juráňová: Nevybavená záležitosť. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 4, s. 72.

TOMAŠOVIČOVÁ, Lucia: Príbeh nezastreleného ega (Jana Juráňová: Dobroš sa nemusí zastreliť). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 16. 3. 2011, č. 6, s. 5.

KARPINSKÝ, P.: Päť x päť (antológia 25 próz súčasných slovenských autorov s krátkymi portrétmi): LIC 2011.

REBRO, Derek: Rekonštrukcia rodových poriadkov (Jana Juráňová: Lásky nebeské). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 10. 11. 2010, č. 23, s. 5.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.

VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXVIII.

HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. IV.

FARKAŠOVÁ, Etela: Oživené portréty (Jana Juráňová: Žila som s Hviezdoslavom). In: Knižná revue, roč. XIX, 18. 2. 2009, č. 4, s. 5.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

VRZGULOVÁ, Monika: Ženy včerajška i dneška. Jana Cviková – Jana Juráňová – Ľubica Kobová: Histórie žien (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 12. 9. 2007, č. 19, s. 5.

FARKAŠOVÁ, Etela: O (nielen) ženských príbehoch (Jana Juráňová: Orodovnice). In: Knižná revue, roč. XVII, 31. 1. 2007, č. 3, s. 5.

ŤAPAJNOVÁ, Eva: Misky strieborné, nádoby výborné. In: Knižná revue, roč. XVI, 4. 1. 2006, č. 1, s. 5.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

MALEC-BILIŃSKA, Irena: Dejatelia a ich ženy (Misky strieborné, nádoby výborné. Recenzia). In: RAK, roč. XI., 2006, č. 1, s. 79 – 80.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

SLIACKY, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005.

MUCHOVÁ, Eva – JURÁŇOVÁ, Jana: Slobodný a úplne otvorený pohľad (Rozhovor). In: Knižná revue, 27. 10. 2004, č. 22, s. 12.

SILNICKÁ, Oľga: Rodové stereotypy a ich dôsledky (Ružový a modrý svet. Editorky J. Cviková a J. Juráňová). In: Knižná revue, 9. 6. 2004, č. 12,  s. 3.

ROŽŇOVÁ, J.: Kto hľadá, nájde, alebo, Svet podľa babetky. In: RAK, 9, 2004, č. 4.

ŽEMBEROVÁ, V.: Juráňovej eufemistická próza pre tínedžerky. In: Hodnotové charakteristiky detskej literatúry 1. Nitra 2004.

MITÁŠOVÁ, M.: Písanie priestoru a priestor písania: denník-epištola poslednej abatyše. In: Aspekt, 2002, č. 1.

GAJDOŠ, M.: Zväzky, putá a či gordický uzol? In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 5.

PROKEŠOVÁ, V.: Jana Juráňová: Utrpenie starého kocúra. In: Revue svetovej literatúry, 37, 2001, č. 1.

BOMBÍKOVÁ-MAUDGIL, P.: Načo je nám literatúra? In: RAK, 5, 2000, č. 5 – 6.

KRČMÉRYOVÁ, E.: Dobre mu tak. In: RAK, 5, 2000, č. 5 – 6.

MICHÁLEK, M.: Strácanie hľadaného autora. In: Kultúrny život, 1, 2000, č. 6.

ŠKOVIEROVÁ, B.: Zlých mužov treba trestať. In: Pravda, zv. 10, 20. 10. 2000.

BERACKOVÁ, Dáša: Sojka sa povie Džej (Jana Juráňová: Iba baba).In: Knižná revue, IX, 29. 9. 1999, č. 20, s. 5.

HABLÁK, A.: Iná literatúra na prahu 21. storočia. In: Slovo, 1, 1999, č. 41.

SOUČKOVÁ, Marta: Nie dievča, ale baba. In: Romboid, 34, 1999, č. 6.

STANISLAVOVÁ, Z.: Jana Juráňová: Iba baba. In: Bibiana, 6, 1999, č. 1 – 2.

ŠTRBÁK, Matek: Ach, tí muži. Jana Juráňová: Siete. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 7 – 8, s. 263 – 264.

KRŠÁKOVÁ, D.: Sieť rodinných stereotypov. In: Aspekt, 1997, č. 1.

JENČÍKOVÁ, E.: Nový jemný tón v slovenskej literatúre. In: Kultúrny život, 1994, č. 2.