Ladislav Ballek photo 2

Ladislav Ballek

2. 4. 1941
Terany
—  15. 4. 2014
Bratislava
Žáner:
esej, próza

Výberová bibliografia

REHÁK, Oliver: Zomrel spisovateľ a diplomat Ladislav Ballek, In: denník SME, 15. apríl 2014, www.sme.sk

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Ako vzniká hit: Pomocník Ladislava Balleka. In: denník SME, 31.máj 2012. www.sme.sk

ŠAJDOVÁ, Ľuba – BALLEK, Ladislav: Moja vlastná nedeľa (rozhovor so spisovateľom a diplomatom zo súkromného archívu Ľ. Šajdovej). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 135, 2019, č. 2, s. 42 – 50.

HOCHEL, Igor: Odišiel aristokratický rozprávač príbehov (Ladislav Ballek, 2. 4. 1941 Terany – 15. 4. 2014 Bratislava). In: Knižná revue, roč. XXIV, 30. 4. 2014, č. 9, s. 3.

VLNKA, Jaroslav: K chápaniu smrti v nadrealistickej poézii. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 130, 2014, č. 10, s. 82 – 89.

PSOTOVÁ, Ľubica: Budmerice (Letná čitáreň U červeného raka v Bratislave, 13. 8. 2013. Hostia: L. Ballek, M. Hajnošová Hečková, K. Peteraj). In: Knižná revue, roč. XXIII, 4. 9. 2013, č. 18, s. 2.

DVOŘÁKOVÁ, Helena: Ladislav Ballek: Nezabúdajme, že život má aj vôňu (rozhovor). In: Pravda, 6. mája 2013, www.pravda.sk

HOCHEL, Igor: Generačná výpoveď zrelého štyridsiatnika. Ján Brezina: Spievanie dospievanie. (Recenzia).  In: RAK, roč. VIII., 2003, č. 6, s. 50 – 52.

MOYŠOVÁ, Stanislava: Kto ste, pane? Ján Brezina: Spievanie dospievanie. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 11, s. 126 – 128.

ČOMAJ, Ján: Chvíľa so sklonenou hlavou (S kým sme sa vlani naveky rozlúčili...). In: Literárny týždenník, roč. XXVIII, 11. 2. 2015, č. 5 – 6, s. 9.

BEŇO, Ján: Človek Ballek alebo pisateľ o pisárovi. In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 1, s. 19 – 22.

HAUGOVÁ, Mila – HEVEŠI, Marián – HOCHEL, Braňo – HOCHEl, Igor: Za Ladislavom Ballekom (2. apríl 1941 – 15. apríl 2014). In: Rak, roč. XIX, 2014, č.  6, s. 55 – 59.

ŽILKA, Tibor: Za Lacom Ballekom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 7 – 8, s. 289 – 290.

ŽEMBEROVÁ, Viera: Literárne a literárnovedné príspevky do slovenských a českých vzťahov. In: Myšlienkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech. Brno: Tribun EU s. r. o. , 2014, s. 149 – 160.

BÁTOROVÁ, Mária: Zápisník. Za Ladislavom Ballekom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 6, s. 145 – 146.

RICHTER, Milan: Pisár dlhých zápisov a jeho pamät. Ballek Ladislav: Trojou a vŕškom pamäti. In: Tvorba, roč. XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 1, s. 41 – 42.

Autor neuved. – BALLEK, Ladislav: Pra(v)divosť slova. Nad čím premýša a na čom pracuje spisovateľ L. Ballek (Anketa). In: Knižná revue, roč. XXI, 5. 1. 2011, č. 1, s. 11.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

ŠIKULOVÁ, Anna: Príbeh s klasickou precíznosťou a zároveň moderný vo výraze (Príbeh ako princíp. Ladislav Ballek). Rozhovor s I. Hochelom. In: Knižná revue, roč. XV, 23. 11. 2005, č. 24, Spravodajca, s. V.

ČÚZY, L.: Ladislav Ballek. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

HOCHEL, I.: Príbeh ako princíp. Ladislav Ballek. Bratislava: LIC 2005.

HOCHEL, I.: Dotyky, sondy, postoje. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 2003.

BALÁŽ, A. – BALLEK, L.: Nepriateľstvo nie je slobodné. Rozhovor so spisovateľom a diplomatom Ladislavom Ballekom. In: Knižná revue, roč. XI., 11. 7. 2001, č. 14 – 15,  s. 12.

CHMELÁR, Eduard: Osamelý hľadač pravdy (Ladislav Ballek: Zlatý stôl). In: Slovo. Politicko-spoločenský týždenník, 3, 2001, č. 4.

MORAVČÍK, Štefan – BALLEK, Ladislav: S písaním sa nelúčim (Rozhovor). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 17 – 20.

ŠAH: Ladislav Ballek. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 4, s. 155.

SVETOŇ, Ľ.: Internista a chirurg (Ladislav Ballek: Letiace roky). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 50.

ANDRUŠKA, Peter – BALLEK, Ladislav: Nemať problém s uznaním ľudí a hodnôt (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VI, 23. 10. 1996, č. 21, s. 12.

HEVEŠIOVÁ, Jana: Závisťou sa neradno zapodievať (So siedmimi slovenskými spisovateľmi hovoríme o dvoch dominantných ľudských postojoch: K. Zbruž, D. Dušek, V. Šikula, A. Ferko, M. Rúfus, L. Ballek, P. Jaroš). In: Knižná revue, roč. VI, 31. 1. 1996, č. 2, s. 16.

ĎURINOVÁ, N.: Ďaleko zeme, ďaleko neba (Ladislav Ballek: Trinásty mesiac). In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 23.

FERKO, M.: Mýtus živlov (Ladislav Ballek: Trinásty mesiac). In: Slovenské pohľady, 4 + 112, 1996, č. 5.

KRŠÁKOVÁ, D.: Pozdrav z učňovských rokov (Ladislav Ballek: Trinásty mesiac). In: RAK, 1, 1996, č. 1.

TIMURA, V.: Pochybnosti o pochybnom (Ladislav Ballek: Trinásty mesiac). In: Literika, 1, 1996, č. 3 – 4.

TRNKOVÁ, D.: Ďalší Ballekov návrat (Ladislav Ballek: Trinásty mesiac). In: Dotyky, 8, 1996, č. 5.

HALVONÍK, Alexander – BALLEK, Ladislav: Ladislav Ballek: Trinásty mesiac (Rozhovor + ukážka z knihy). In: Knižná revue, roč. V, 2. 11. 1995, č. 22, s. 4.

HAĽOVSKÁ, K.: Tri „farebné“ novely Ladislava Balleka. In: Romboid, 28, 1993, č. 4.

PODRACKÁ, D. – BALLEK, L.: A ktorá mačka chce byť myšou? (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 3.

BOBULA, J.: Povedal som si... (Ladislav Ballek: Čudný spáč zo Slovenského raja). In: Dotyky, 4, 1992, č. 1.

HAUGOVÁ, M.: Permanentný pocit napätia. In: Romboid, 27, 1992, č. 3.

BÍLIK, R.: Daidalov pád (Ladislav Ballek: Čudný spáč zo Slovenského raja). In: Tvorba T, 1/10, 1991, č. 2.

ČÚZY, L.: Kam kráča Ballekova próza? (Ladislav Ballek: Čudný spáč zo Slovenského raja). In: Kultúrny život, 25, 1991, č. 7.

DVOŘÁKOVÁ, H. – BALLEK, L.: Hranice v nás a mimo nás (Rozhovor). In: Nové slovo, 1, 1991, č. 13.

HOCHEL, I.: Ballek na rozhraní? (Ladislav Ballek: Čudný spáč zo Slovenského raja). In: Romboid, 26, 1991, č. 6.

HOCHEL, I.: Kompozícia ako obraz vedomia protagonistu (Ladislav Ballek: Biely vrabec). In: Romboid, 26, 1991, č. 4.

KRAUSOVÁ, N.: Mýtizácia priestoru v slovenskom románe (Ladislav Ballek: Lesné divadlo). In: Literárny týždenník, 4, 1991, č. 17.

MARUŠIAK, O.: Prebuďme sa, spáči! (Ladislav Ballek: Čudný spáč zo Slovenského raja). In: Literárny týždenník, 4, 1991, č. 24.

SULÍK, I.: Román rezignácie (Ladislav Ballek: Čudný spáč zo Slovenského raja). In: Literárny týždenník, 4, 1991, č. 24.

ŽIAK, M.: Trápenie koňa (Ladislav Ballek: Čudný spáč zo Slovenského raja). In: Fragment K, 5, 1991, č. 2.

BŽOCH, J.: Ballek vo výbere a novom románe. In: Bžoch, J.: Literárne soboty. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1990.

PYNSENT, R. B.: Ballek a Vilikovský. In: Romboid, 25, 1990, č. 12.

RASSLOFF, U.: Pohľad na dejiny cez postavy v Ballekových Agátoch. In: Slovenská literatúra, 37, 1990, č. 3.

PYNSENT, R. B.: Národnosti južného Slovenska v Habajových a Ballekových dielach. In: Romboid, 24, 1989, č. 6.

ŠÚTOVEC, M. – BALLEK, L.: Na slovo s Ladislavom Ballekom (Rozhovor). In: Slovenské pohľady, 105, 1989, č. 10.

ČUPOVÁ, J.: Problematický svet Ballekovho Lesného divadla. In: Romboid, 23, 1988, č. 11.

HOCHEL, I.: Príbeh a reflexia (Ladislav Ballek: Lesné divadlo). In: Romboid, 23, 1988, č. 3.

CHMEL, R.: Sloboda zodpovedných (Ladislav Ballek: Lesné divadlo). In: Slovenské pohľady, 104, 1988, č. 1.

CHMEL, R., Ballek, L.: Na slovo s Ladislavom Ballekom (Rozhovor). In: Slovenské pohľady, 104, 1988, č. 10.

PETERKA, J.: Román federácie (Ladislav Ballek: Lesné divadlo). In: Slovenské pohľady, 104, 1988, č. 1.

PETRÍK, V.: Senzuálne a racionálne prvky Ballekovej prózy. In: Romboid, 23, 1988, č. 3.

SULÍK, I.: Slastný pocit z príbehu (Ladislav Ballek: Lesné divadlo). In: Romboid, 23, 1988, č. 2.

ŠABÍK, V.: Druhý z palánskej galaxie. In: Šabík, V.: Literatúra pre súčasníkov. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1988.

VARGOVÁ, J.: Dialóg o Lesnom divadle (Ladislav Ballek: Lesné divadlo). In: Nové slovo, 30, 1988, č. 2.

HAJKO, D. – BALLEK, L.: Rozhovor s Ladislavom Ballekom. In: Slovenské pohľady, 103, 1987, č. 7.

RASSLOFFF, U.: Pomocník – kniha o Palánku. In: Slovenská literatúra, 34, 1987, č. 5.

ŠTEVČEK, J.: Intelektuálny román. In: Slovenská literatúra, 34, 1987, č. 2.

TOMČÍK, M.: Štýlové aspekty Ballekových Agátov. In: Tomčík, M.: Súčasnosť románu – román súčasnosti. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1987.

TRUHLÁŘ, B.: Príbehy a história (Ladislav Ballek: Lesné divadlo). In: Nové slovo, 29, 1987, č. 49.

BAGIN, A.: Ladislav Ballek: Pomocník. In: Bagin, A.: Hľadanie hodnôt. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1986.

SULÍK, I: Kapitoly o súčasnej próze. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1985.

ČUPOVÁ, J.: Zobsažňovanie Ballekových Agátov. In: Romboid, 19, 1984, č. 1.

TOMČÍK, M.: Socialistický realizmus a individuálny štýl. In: Romboid, 19, 1984, č. 6.

DVOŘÁKOVÁ, H. – BALLEK, L.: Za hranice Palánku? (Rozhovor). In: Nové slovo, 25, 1983, č. 37.

CHMEL, R.: Ladislav Ballek: Agáty. In: Slovenské pohľady, 98, 1982, č. 4.

KOCHOL, V.: Epopeja slovenského juhu (L. Ballek, I. Habaj). In: Slovenské pohľady, 98, 1982, č. 5.

LENČO, J.: Ján Lenčo odporúča tvorbu Ladislava Balleka. In: Nové slovo, 24, 1982, č. 18.

ŠABÍK, V.: Kniha o Palánku. In: Šabík, V.: Čítajúci Titus. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1982.

SULÍK, I.: Ivan Sulík číta Ladislava Balleka. In: Romboid, 17, 1982, č. 3.

ŠTEVČEK, J.: Poetika súčasného románu. In: Števček, J.: Nové skice. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1982.

ŠÚTOVEC, M.: O žánrovej štruktúre Ballekových Agátov. In: Romboid, 17, 1982, č. 9.

VŠETIČKA, F.: Ballekov spôsob. In: Romboid, 17, 1982, č. 8.

ZAJAC, P.: Koncepcia Ballekových Agátov. In: Slovenská literatúra, 29, 1982, č. 6.

MARČOK, V.: Hlavný hrdina – Palánk (Ladislav Ballek: Agáty). In: Nové slovo, 23, 1981, č. 43.

ŽILKA, T.: Mýtus detstva ako zdroj estetična (Ladislav Ballek: Južná pošta). In: Zlatý máj, 24, 1980, č. 4.

BAGIN, A.: Albín Bagin číta Ladislava Balleka. In: Romboid, 13, 1978, č. 11.

CHMEL, R.: Produktívnosť románového príbehu (Ladislav Ballek: Pomocník). In: Slovenské pohľady, 94, 1978, č. 6.

ŠABÍK, V.: Dielo nevšednej krásy (Ladislav Ballek: Pomocník). In: Nové slovo, 20, 1978, č. 19.