Slovenská literatúra v angličtine

Koncom roka 2010 vyšlo tridsiate číslo literárnej revue The Review of Contemporary Fiction, ktoré bolo venované slovenskej literatúre. Revue vydáva americké vydavateľstvo Dalkey Archive Press, ktoré je pridružené pri University of Illinois a programovo sa venuje vydávaniu prekladov zo zahraničných literatúr.

Zostavovateľkou výberu a prekladateľkou je odborníčka na stredoeurópsku literatúru a prekladateľka z ruštiny, češtiny a slovenčiny, pôsobiaca na Karlovej univerzite a na New York University v Prahe, Clarice Cloutier.

V revue sú poviedky alebo úryvky z próz týchto autorov: Ladislav Ballek, Dušan Dušek, Braňo Hochel, Michal Hvorecký, Ján Johanides, Jana Juráňová, Daniela Kapitáňová, Peter Karvaš, Monika Kompaníková, Uršuľa Kovalyk, Václav Pankovčín, Stanislav Rakús, Pavol Rankov, Rudolf Sloboda, Dušan ŠimkoPavel Vilikovský.

 

Obálka