Sprint 2

Naše knižné publikácie

Peter Baláž
Silvia Szökeová
Stanislav Zábojník
2012,
 1. vydanie

Čínska ekonomika. Nová dimenzia svetového hospodárstva (Bude XXI. storočie storočím Číny?)

Helena Barancová
Robert SCHRONK
2012,
 1. vydanie

Pracovné právo

Helena MAJDÚCHOVÁ
Anna NEUMANNOVÁ
2012,
 1. vydanie

Podnik a podnikanie

FOLTÍNOVÁ, Alžbeta - DUBCOVÁ, Gabriela
2012,
 1. vydanie

Podnikový controlling

Anna Remišová
2011,
 1. vydanie

Vademekum podnikateľskej etiky

2012,
 1. vydanie

Spomienky a príbehy

Jozef Medveď
2012,
 1. vydanie

Banky - teória a prax

Jozef Habánik
Eva Koišová
2011,
 1. vydanie

Regionálna ekonomika a politika

LESÁKOVÁ, Dagmar
2011,
 1. vydanie

Strategický marketing

PORVAZNÍK, Ján
2011,
 5. preprac. a dopln. vydanie

Celostný manažment

PÓLYA, Attila - POLÁČEK, Marian - ŠVKARČEKOVÁ, Oľga
2011,
 1. vydanie

Výpočtové nástroje programu MS Excel

KAČEŇÁK, Igor
2011,
 1. vydanie

Balenie tovaru

Stránky