Zoltán Rédey photo 1

Zoltán Rédey

5. 5. 1968
Nové Zámky
Žáner:
literárna veda, literary science

Napísali o autorovi

Z jeho textov, či už o poézii alebo próze, vystupuje prirodzene a možno i celkom mimovoľne dôraz na kvalifikovanosť literárneho vedca, na schopnosť najprv prečítať text v súvislostiach a hĺbke, ktoré umožňuje dosiahnuť len sústavná príprava, a až potom prípadne vysloviť, resp. i nevysloviť názor, či vstupovať do dialógu s inými názormi.
 
Valér Mikula, Slovenská literatúra, roč. 55, 2008, č. 6, s. 472.