Ukážka z diela

Osnova a útok

(23. 12. 1998)

 

Na jednej strane neúnavnosť

na druhej strane unavujúca

zatváram dvere

pred sebou aj za sebou

bez rozdielu čelom obrátená

výzva: „Zvinúť sa!“ (do seba v sebe)

predchádza apoteóze labyrintu

stupňovaná zmena: „Blúdenie ktoré

sa začína pohybovať v medziach pravidiel

prestáva byť…“

po výzve: „Rozvinúť sa!“

nachádzam sa v labyrinte

                             – hladkosť sama

po sebadeštrukcii

                             – niečo nežné

ako dar znovu sa vystavať

             znovu-na-stole-ná

                        za dverami

v skrini

blúdim v záhyboch drapérie

žehlím labyrint

vraciam mu predimenzované ľudské teplo

možnosť v jednej fáze chladnutia

                                                      sa stelesniť

 

 

 

(26. 1. 1999)

 

Časť krajiny ktorú ti (sebou) zacláňam

je smrteľná

korienkami nervov ukotvenú

vidíš ma cez neprítomnosť

postavy v obraze

cez jej siluetu

plynule prechádzam do fikcie a naspäť

spájam sa s horizontom

som v pohybe úponkami

ťahám sa ako epileptik za svetlom

hľadám oporu: omotám lúč

dvíham sa k nemu: JAZÁHRADA V POVETRÍ

vykorenená               na vrchole záchvatu

vedomie vypne

stratím sa v sebe: ZRADA V ZáhRADE

 

 

 

(3. 2. 1999)

 

Uhryznutá hodinovým strojčekom

v uhryznutí čítam zuby Ú smiechu:

                                                  že nie v stupňoch

                                                  ale v kŕčoch

že na kolotoči

zametám vlas(tný)mi

rozmazaná pohybom

udriem sa o hranu záberu

 

 

 

Architektúry

 

1)

Toto je zásobáreň môjho vzduchu mojej nádeje

v nej sa uložiť       z nich budem žiť

tu sa odvíja z jemného a oblého začiatku

katastrofa – vzdialená o škrupinu hladine

 

udalosti zatvrdli

zo slimačej tuby

postskriptum slimáka je zimné viečko

 

2)

Chodením stále dookola vynašla som

izbu v izbe izbu v izbe izbu v izbe

usadeninu až príliš tenkú – sklo

(všetko spoza) – filtrujú ho na osobnú auru

po všetkom tom vírení

nešťastne ukončené vlákna

 

3)

Prevrátené odrazy – Stolovníci

máte sa na lyžičke – ubraní priestoru

za vašu konkávnosť (dúfate) bude vám pridané

budem vám… s nádychom trápnosti

dychovými bublinami pokazím zrkadlá

mechanické viečka vašich polievok

som zo stredu – jedovatá – potvrdím

čo pečiatka roznosila z môjho kvetu

zo slúchadla natrúsila zmysluplný peľ

(čiastkový popis otriasol portrétom)

do misky po hlave 

                            na vankúši stopa

privoňali k nezvestnej (Stolovníci):

„Žmurknutie sa do obrazu neprimieša“

akiste unikli vašej pozornosti žily

navonok spleť hadičiek

„Dotýkaj sa ma pomedzi

                                   len pokojne

neublížiš

            si determinant opatrnosti“

 

4)

Farebne som sa zblížila

úzkosť realizovala s pozadím

tou sa prekričí len šepot:

„Tu sa neprešmykne ani tulipán“

v knihe medzi dverami a dverami bolestivý lis

v ateliéri fotografa vlahosklonne pustí

namiesto šťavy trochu svetla

z roja fotónov

z bledej tváre hydrocefala

spadla sepala aj petala

vykĺzla mi vratká konštrukcia slnečníka:

„Tá by ma mohla prebudiť

tá vysnívaná hlava čo mi nedovolí spať“

 

 

 

...

 

Odťahujem sa od prstov ktorými po tebe siaham

 

Moja obrana je osnovou tvojho útoku

Tvoj útok je osnovou môjho úteku

 

Iba motív na nás útočí zo všetkých pozícií

Iba motív nám uniká do všetkých strán

 

Iba odtlačok prsta…

 

 

 

Miesta,

kde sa plochy stretávajú

bez deja

kde sa hrany obracajú

dovnútra

ostrím proti sebe

ranami proti čírosti

 

diamanty:

hnijúce

 

nanovo vovádzané

do stavu nedokončenosti

 

 

 

...

 

Tkanivo, ktoré stráca svoju ustálenú štruktúru.

 

Vystrúhané ženské ja.

Vo chvíli milosti

prebudené k životu:

čaká.

Pozerá sa do trhliny

ktorú má sebou vyplniť.

 

Strnulo sa skloní

ale nezlomí

zdvihne svoju stopu

rozlomí

a podá ju dvom odkloneným miestam

 

 

 

...

 

Bola to vražda.

 

a stále je

presakujúca z mojej prítomnosti

do svojej vlastnej

nepretržitá

bez medzier a bez výplní

bez miesta, bez činu

bez mojej strany pohľadu

 

Nerozoznám nositeľa od obrazu.

 

 

 

Akcia s Lazarom

 

… vystavuje sa aj sa chráni

pred našimi pohľadmi

zrkadlovo predvádza nebezpečenstvo

ktoré mu (od nás) hrozí:

cez prizmu vlastnej smrti

skúma svoje telo

s nezvyčajnou krutosťou

 

 

Ležím na podlahe

súbežná so stenou

 

Zredukovaná na elementárne gesto

 

Vydávam sa napospas

Podobnosti

 

 

 

 

Sedím pri okne

prišívam si stigmu

(má podobu trhliny)

veľkú

červenú                                (taký druh bolesti)

teatrálnu

 

(ktorý ťa oddelí od jej dôvodu)

 

množstvo krátkych

nesúvisiacich

bodnutí

 

(od tvojho)