Literárny vedec

Vladimír Štefko

1942
Pavol Števček photo 1
Literárny vedec

Pavol Števček

1932
—  2003
Spisovateľ
Literárny vedec

Milan Šútovec

1940
Spisovateľ
Prekladateľ
Literárny vedec

Zvonko Taneski

Recenzent
Literárny vedec

Ivana Taranenková

Literárny vedec

Eva Urbanová

Prekladateľ
Literárny vedec

Jozef Valihora

1946
—  2020
Spisovateľ
Recenzent
Literárny vedec

Jaroslav Vlnka

1971
Literárny vedec

Dominik Želinský

Stránky