Juraj Briškár photo 2

Juraj Briškár

24. 9. 1964
Žáner:
literárna veda, poézia, próza, iné
Juraj BRIŠKÁR sa narodil 24. septembra 1964 v Prešove. Po maturite na Gymnáziu Kováčska 28 v Košiciach študoval v rokoch 1983 až 1988 na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove odbor slovenský jazyk a literatúre - dejepis. Po absolvovaní základnej vojenskej služby a ročnom pôsobení na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach pracoval v rokoch 1990 až 2005 na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. V rokoch 2005 až 2010 pôsobil v Maďarsku na Katedre slovenského jazyka a… Čítať ďalej

Stránky