Foto © Peter Procházka

Martin Vlado

7. 2. 1959
Košice
Žáner:
poézia, próza
Martin VLADO sa narodil 7. februára 1959 v Košiciach. Po maturite na gymnáziu v rodisku (1978) a opakovanom neúspešnom uchádzaní sa o štúdium medicíny absolvoval štúdium na Hutníckej fakulte Vysokej školy technickej. Krátko pracoval ako sanitár vo Vinohradskej nemocnici v Prahe, neskôr sa stal interným ašpirantom na Katedre tvárnenia kovov Hutníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach (1984 – 1987). Po vyradení z ašpirantúry, keď ako nestraník odmietol pracovať v štruktúrach Socialistického zväzu mládeže, nedostal odporučenie na miesto… Čítať ďalej