Mila Haugová photo 2

Mila Haugová

14. 6. 1942
Budapešť
Pseudonym:
Mila Srnková

Diela

Rastislav Biarinec
Ján Kudlička
2015,
 1. vydanie

Krajina vo mne

2014,
 1. vydanie

Písať ako dýchať

2013,
 1. vydanie

Tvrdé drevo detstva

2013,
 1. vydanie

Cetonia aurata

Stránky