Čo prinesie rok 2021?

Pozrite si prehľad plánovaných aktivít Literárneho informačného centra na tento rok. 

Aj v 2021 budeme pokračovať v šírení slovenskej literatúry doma aj v zahraničí. Všetci veríme, že pandemická situácia sa zlepší a prípadné obmedzenia spravia v týchto plánoch len minimálne zmeny, hoci už teraz je jasné, že napríklad medzinárodné veľtrhy sa nebudú konať v bežných podmienkach. Celý prehľad aktivít nájdete v kontrakte LIC s MK SR na tento rok. 

 

Publikácie LIC

Časopis Slniečko aj v 75. a 76. ročníku prinesie známe seriály (Srdce na mieste; Deti v zelenom; Etická výchova Lebopreto; Kreslený seriál a iné). Putovná výstava Slniečkové planéty sa presúvala po knižniciach pomalšie, než bolo naplánované, ale v roku 2021 sa určite rozbehne a prinesie informácie o našom časopise mladým čitateľom po celom Slovensku. Aj v tomto roku redakcia spolupracuje pri realizácii celoslovenských súťažných podujatí a festivalov (Dni detskej knihy, Šaliansky Maťko, Prečo mám rád slovenčinu, Škultétyho rečňovanky, výtvarná súťaž rómskych detí Coloriskeri luma, Zázračný oriešok, Punktík, Luknárova Ivanka) s literárnym a výtvarným zameraním. Slniečko je partnerom celoslovenského čitateľského súťažného projektu Čítame s Osmijankova literárna záhrada. Redakcia Slniečka v spolupráci so Slovenskou sekciou IBBY uskutoční v marci v rámci trojdňového programu Dní detskej knihy čitateľské besedy a Čitateľskú poradňu Slniečka v rámci podujatia Knižné hody. Koncom februára spustíme aj Instagramový profil časopisu. Pri tejto príležitosti na novom profile spustíme súťaž o krásne grafiky. 

Mesačník o knihách Knižná revue je orientovaný na knižnú kultúru a slovenskú knižnú produkciu i prekladovú literatúru. V nasledujúcom roku vyjde jedenásť čísel Knižnej revue, z toho desať klasických 40-stranových, plnofarebných čísel, a jedno dvojčíslo s rozsahom 80 plnofarebných strán, ktoré obsahuje osem obsiahlych štúdií, hodnotiacich vždy uplynulý knižný rok z hľadiska jednotlivých typov knižných titulov (próza, poézia, literatúra pre deti a mládež, fantastika, literatúra faktu, literárna veda). Aj v roku 2021 časopis Knižná revue vyhlási čitateľskú anketu Kniha roka, ktorá po zmenenom štatúte v roku 2020 vygenerovala relevantných víťazov a tak vzbudila záujem širšej verejnosti. 

V LIC už v 2021 vyšiel katalóg úspešných a ocenených diel Children's Books from Slovakia 2021 či katalóg klasikov Classics of Slovak Literature. Plánujeme vydať aj tradičný katalóg Books from Slovakia 2021 s informáciami o autorkách a autoroch súčasnej slovenskej beletrie v reprezentačnom vydaní. Publikácie budú slúžiť pre potreby mnohostrannej propagácie v zahraničí, ako ponuka vydavateľom, počas všetkých MKV, pri rokovaniach s vydavateľmi a ďalšími zahraničnými partnermi. 

Prehľad edičného plánu LIC nájdete v samostatnom článku na tomto odkaze

 
Prezentačná činnosť

LIC organizuje a spoluorganizuje podujatia propagujúce autorov súčasnej slovenskej literatúry, pričom hlavným kritériom propagácie autorov je ich kvalitná tvorba. Na prezentáciu kníh z edície LIC sa nám osvedčila spolupráca s knižnicami či vysokými školami, taktiež spolupráca s inými subjektmi, ktoré sa dlhodobo venujú šíreniu súčasnej literatúry formou festivalov, besied, literárnych súťaží a multižánrových prezentácií. Aj v roku 2021 pripravíme podujatia v spolupráci s týmito subjektmi na platforme Dní slovenskej literatúry, či už online alebo fyzicky. Súčasťou platformy sú festivaly LiKE v Košiciach, FELIBER POETRY v Pezinku a Modre, NOVOTVAR a AUTORIÁDA v Bratislave a ďalšie. Koncom roka 2021 pripraví LIC v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenska knižné trhy v Starej tržnici spojené s bohatým literárnym programom. 

Cena René - Anasoft litera gymnazistov sa neuzavrela v roku 2020, jej 4. ročník pokračuje aj v tomto roku a o celom priebehu sa dozviete v tomto článku

Dlhodobo podporujeme aj projekt Medziriadky či literárne súťaže ako Literárny Zvolen, Literárna Senica Ladislava Novomeského, Cena Rudolfa Fábryho a iné. V roku 2021 sa uskutoční 11. ročník súťaže esejistického písania stredoškolákov Esej Jána Johanidesa, propozície nájdete tu

Na propagáciu pôvodných slovenských titulov z iných vydavateľstiev využívame priestor kníhkupectva KNIHY LIC. V kníhkupectve boli  počas roka 2020 odprezentované nie len knižné novinky LIC naživo aj v online podobe, ale aj ocenení autori z literárnych súťaží Básne, Poviedka, či nominovaných v ocenení Zlatá vlna. V podobných podujatiach plánuje LIC pokračovať aj v roku 2021.

Na prezentáciu slovenskej literatúry využívame aj online priestor: aj v tomto roku pokračujeme vo zverejňovaní videí na našom YouTubovom kanáli LIC_online, zverejňovaní jednotlivých častí seriálu LIC_Oral history či podcastov LIT_cast Slovakia a LIT_cast Slowakei. O všetkých našich aktivitách informujeme na početných profiloch na Facebooku či Instagrame. 

 

Medzinárodné vzťahy

V roku 2020 sa LIC v súvislosti s pandémiou Covid-19 nemohlo zúčastniť na žiadnom z plánovaných medzinárodných knižných veľtrhov formou národných stánkov, pretože boli organizátormi zrušené. Frankfurtský knižný veľtrh sa konal digitálnou formou, kde LIC, samozrejme, participovalo. V roku 2021 plánuje LIC národné expozície na nasledujúcich veľtrhoch: Taipei International Book Fair (26. – 31.1.), Svět knihy Praha (22. – 25.4.), Leipziger Buchmesse (27. - 30. 5.), Livre Paris (28. - 31. 5.), Bologna Children's Book Fair (14. - 17. 6.), London Book Fair (29. 6.- 1. 7.) a Frankfurter Buchmesse (20. - 24. 10.). LIC spolupracuje so zahraničnými partnermi počas celého roka a v závislosti od rozpočtovaných prostriedkov na príslušný rok dopĺňa niektoré účasti na festivaloch, podujatiach a diskusiách do svojej celoročnej činnosti. 

Účasť na významnom knižnom veľtrhu detskej knihy v Taipei bude v tomto roku v znamení stánku, do ktorého zašle LIC najnovšie detské knižné publikácie a slovenský ekonomický a kultúrny úrad v Taipei zabezpečí personálnu účasť. Účasť LIC je tam veľmi žiadaná, o čom svedčí aj početná návšteva taipeiských vydavateľov v minulom roku v Bratislave a mnohé preklady do čínštiny. K účasti na jednotlivých medzinárodných knižných veľtrhoch sa bežne pripájajú sprievodné akcie – prezentácie autorov, autorské čítania, diskusné fóra, ktoré prispievajú k zviditeľňovaniu našej literatúry pre obchodných partnerov, laickú verejnosť, odborníkov a literárnych pracovníkov. Budeme veriť, že takých podujatí bude v 2021čo najviac.

Počet žiadostí zahraničných vydavateľov o podporu z grantového systému Komisie SLOLIA systematicky narastá. V roku 2021 poskytne LIC dotáciu 87 schváleným žiadostiam vo výške 179.550, 00 eur. V celkovej sume a počte žiadostí sú zaradené schválené žiadosti na dosiaľ nevydané tituly z rokov 2018, 2019 a 2020. Je predpoklad, že nevyjdú všetky tituly, preto bude SLOLIA potrebovať na podporu zahraničných vydavateľov sumu 160 000. 

Kvôli pandémii boli v roku 2020 zrušené takmer všetky zahraničné knižné veľtrhy, iné sa konali online. Situácia sa v roku 2021 môže z časti zopakovať, preto sa LIC rozhodlo spracovať online platformu, akýsi virtuálny knižný stánok, prostredníctvom ktorého bude prezentovať vybrané slovenské knižné tituly a ktorý môžeme využívať aj v ďalších rokoch. Projekt je vo fáze prípravy. 

Poskytovanie štipendií pre zahraničných prekladateľov (a slovakistov všeobecne) je jedným zo základným predpokladov pre šírenie slovenskej literatúry v zahraničí. V roku 2021 plánujeme prijať zahraničných štipendistov na pobyty SCUP, TROJICA AIR, Vyšehradské literárne štipendium či rezidencie pre autorov a prekladateľov v KC Eleuzína v Banskej Štiavnici. Informácie o jednotlivých štidendiách a výzvach nájdete v tejto sekcii nášho webu

 

Webové novinky

LIC bude aj v roku 2021 pokračovať v aktualizovaní a rozširovaní elektronickej databázy autorov a diel. Databáza je zdrojom študijného a informačného materiálu pre širokú študentskú a pedagogickú obec, ako aj pre používateľov z odborných kruhov, a to nielen domácich, ale aj zahraničných slovakistov. Pre zahraničných záujemcov o informácie z oblasti slovenskej literatúry sme v 2020 spustili anglickú verziu webu, ktorá tiež obsahuje aktualizované informácie o tituloch a autoroch, články a ďalší obsah, prevažne v anglickom jazyku. 

Titulná fotografia pochádza z veľtrhu Svět knihy v Prahe v roku 2017.