Problémy a postavy obrodeneckej literatúry

Autor približuje osobnosť Ľudovíta Štúra a ďalších protagonistov slovenského literárneho klasicizmu i romantizmu (Poézia Pavla Jozefa Šafárika, Hollého básnický profil, Štruktúra Sládkovičovej Maríny, Intonácia v štúrovskom verši, Štúr a národná kultúra...)
 

Vydavateľstvo

Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied

Počet strán

284

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

1965

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

Druh väzby

Viazaná