Nora Krausová photo 1

Nora Krausová

13. 6. 1920
Chynorany
—  22. 8. 2009
Bratislava
Žáner:
esej, literárna veda
Literárna vedkyňa, prekladateľka, kritička, publicistka Nora Krausová, dcéra básnika Valentína Beniaka, vyrástla v Chynoranoch. Absolvovala slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, terajšej Univerzity Komenského. Ako vedecká pracovníčka dlhodobo pôsobila v Literárnovednom ústave SAV, neskôr v Ústave svetovej literatúry SAV, predtým bola odbornou editorkou vo vydavateľskom oddelení SAVU a vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Vo výskumnej činnosti sa sústredila na problematiku poetiky, štylistiky a verzológie,… Čítať ďalej