Recenzent
Literárny vedec

Matej Masaryk

1987
Spisovateľ
Recenzent
Literárny vedec

Viliam Nádaskay

1994
Spisovateľ
Recenzent
Literárny vedec

Ivana Hostová

1983
Prekladateľ
Literárny vedec

Vladimír Oleríny

1921
—  2016
Literárny vedec

Edita Príhodová

Literárny vedec

Ema Panovová

1925
—  2019
Prekladateľ
Literárny vedec

Dagmar Sabolová-Princic

1959
Spisovateľ
Literárny vedec

René Bílik

1960
Spisovateľ
Recenzent
Literárny vedec

Marian Škotka

1963
Literárny vedec

Magdalena Bystrzak

Stránky