Foto © Peter Procházka

Ladislav Čúzy

8. 5. 1950
Zvolen
Žáner:
literárna veda
Ladislav Čúzy sa narodil 8. 5. 1950 vo Zvolene. V roku 1974 absolvoval magisterské štúdium estetiky a slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1976 nastúpil ako asistent na Katedru slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Trnave. Od roku 1984 pracoval ako odborný asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre. Od roku 1987 ako odborný asistent a od roku 1996 ako docent na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK v Bratislave. V rokoch 1990 – 1998 zastával funkciu… Čítať ďalej

Stránky