Foto © Peter Procházka

Július Vanovič

11. 4. 1935
Dražkovce
Žáner:
esej, literárna veda, literatúra faktu, próza
Július VANOVIČ študoval na gymnáziu v Martine, odkiaľ ho r. 1952 vylúčili, pretože jeho otca obžalovali v politickom procese s partizánskym veliteľom V. Žingorom. Dva roky pracoval v tlačiarni Neografia, potom rok v Matici slov. v Martine. Gymnázium absolvoval r. 1955, potom študoval na Katedre knihovedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave, no po prvom semestri ho z politických dôvodov zo štúdia vylúčili. Znova sa zamestnal v Matici slov. a po prechode do Bratislavy v Slov. pedagogickej knižnici. R. 1963 redaktor Slov. pohľadov, 1967 – 68 Mladej tvorby. Medzitým… Čítať ďalej

Stránky