Knižná revue 2019/02

AKTUALITY
03 Krištáľové krídlo pre Etelu Farkašovú / Básnická zima v Levoči // 04 Pre­zentácie Literárnej kroniky v Bratislave a Piešťanoch (Katarína Badžgoňová) // 05 Vyšiel prvý zväzok Dejín slovenského divadla // 06 Ivan Medeši v bratislav­skom KC Dunaj // 07 Čítanie a koncert: Alma Rosé (Agnieszka Słowikowska) / Edo Klena v prešovskej Viole

TÉMA – BRATISLAVA NA LIVRE PARIS 2019
08 Veľtrhom sa nič nekončí / rozhovor s riaditeľkou LIC Miroslavou Vallovou (Lenka Macsaliová) // 10 Bratislava, pozvané mesto na parížskom knižnom veľtrhu (Lenka Macsaliová) // 11 Diela slovenských autorov vo francúzštine v r. 2018 a 2019

ROZHOVOR
12 Strednú Európu sme si tentoraz uniesli sami / rozhovor s Rudolfom Chmelom (Radoslav Passia)

Z NOVEJ KNIHY
14 Pamäť verzus dejiny (Rudolf Chmel)

PEKNÁ KNIHA
15 Priemyselnú architektúru musíme najprv zmapovať a spoznať / rozhovor s Evou Bellákovou (Radoslav Passia)

VÝROČIE
18 Prechádzať uchom ihly / Milan Rúfus (1928 – 2009) (Soňa Pariláková)

ESEJ
20 Podzemný prúd dejín Západu / H. Arendtová: Pôvod totalitarizmu (Eva Dě­dečková)

RECENZIE
22 Marek Vadas: Zlá štvrť (Marta Součková), Pavol Rankov: Legenda o jazyku (Igor Hochel), Terézia Kvapilová: Hraničná čiara života (Etela Farkašová), Marián Milčák: Teserakt (Peter Prokopec), Eva Tomkuliaková: Cudzie slová (Anna Bukovinová), Adolf Peter Záturecký: Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky (Martina Grmanová), Agnieszka Wójcińska: Vesmír v kvapke vody (Linda Nagyová), Július Paňko: Zárezy kamenistého poľa (Ivan Jackanin), Serhij Žadan: Hymna demokra­tickej mládeže (Katarína Badžgoňová), Petra Bartíková: Príroda v noci a Mesto v noci (Edita Treščáková), František Emmert: Zlomové osmičky (Ľubica Hronco­vá), Dušan Čaplovič – Miloslav Čaplovič: Osmičky v našich dejinách (Ivan Szabó)

PRÍBEH
32 Odporučiť knihu? Je v tom kus mágie (Beáta Beláková)

Z NOVÝCH KNÍH
34 – 36 anotácie

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2019

Číslo

02

ISSN

ISSN 1336-247X

Časopis

Anotácie

27
Eva
Noc
Vox