Knižná revue 2019/09

AKTUALITY
03 Medziriadky 2019 (Radovan Potočár) // 04 Prekladateľom nedôverujem. Rozhovor s belgickým básnikom Yvesom Namurom (Miroslava Vallová) // 06 Nahlas o mlčaní. Diskusia s Alexandrou Senfftovou (Agnieszka Słowikowska) / Text a dielo Stanislava Rakúsa v Levoči // 07 Kopták končí s ilustráciami pre deti (Veronika Košičiarová) / O kamarátstve s muchou (Linda Nagyová) // 08 Athill a jej knihy sú pre mňa zjavením. Rozhovor Jany Cvikovej s Janou Juráňovou.

TÉMA – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
09 Koniec normálnosti (Laura Kovácsová) 10 Na pomedzí riešenia problému (Pavol Fábry) 11 Minimalizmom k šťastnému životu? (Lenka Macsaliová) 12 Potreba ochrany prírody (Alžbeta Uríková) 13 Povrchné príbehy o odpadkoch (Beáta Beláková)

ESEJ
14 Patálie so spevníkom / Lasica + Filip + Satinský: Spevník (Dušan Taragel)
16 Naklonená stavba autorovho rozprávania / Gabriel Tallent: Moje najdrahšie zlatíčko (Marcel Forgáč)

PEKNÁ KNIHA
18 Harminc domáci aj európsky. Rozhovor s Janou Pohaničovou o jej knihe #Harminc (Radoslav Passia)

ILUSTROVANÁ KNIHA
20 O (novom slovenskom) komikse pre nezasvätených / Soňa Balážová – Dávid Marcin: Zlatý zub. Tajomstvo školskej pivnice (Petra Baďová)

RECENZIE
22 Zuzana Mojžišová: Modus vivendi (Radoslav Passia), Kritická ročenka 2018 (Anna Bukovinová), Erik Ondrejička – Ivan Popovič: Happygramy / Petrus (Terézia Struhárová), Michal Hvorecký: Tahiti (Jaroslava Šaková), Ivona Pekárková – Vlado Šimek: Manželská poézia (Matúš Benkovič), Cestopisné denníky. Zblízka i zďaleka, z monarchie i republiky. Editori Ján Golian, Rastislav Molda (Marianna Koliová), Jorge Luis Borges: Alef (Eva Lalkovičová), Natascha Lusentiová: Ranné želania (Lenka Macsaliová), Bernhard Schlink: Predčítač (Nina Podmanická), Jo Nesbø: Nôž (Jakub Pokorný), Kateřina Tučková: Vyhnanie Gerty Schnirch (Jana Kičura Sokolová)

KLASIKA
31 Avantgarda pre každého / Theo van Doesburg: Štvrtý rozmer umenia (Jaroslava Šaková)

PRÍBEH
32 Kľúč k Máraiovi (Beáta Beláková)

Z NOVÝCH KNÍH
34 – 36 anotácie

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2019

Číslo

09

ISSN

1210-1982

Časopis

Anotácie