Knižná revue 2019/03

AKTUALITY
03 Cena Dominika Tatarku 2018 / Cena Egona Erwina Kischa // 04 Spoločenské glosovanie v poézii (Lenka Macsaliová) / Zomrel Albert Marenčin // 05 Ševčenkova cena Oksane Zabužkovej (Ivan Jackanin) / Centrum hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho

REPORTÁŽ
06 Na okraji, v centre – na Slovensku, v Paríži. Livre Paris 2019 (Soňa Uriková)

ROZHOVOR
08 20. roky boli dynamické a hybridné / rozhovor s Michalom Habajom (Radoslav Passia)

TÉMA – BRATISLAVA
10 Kaleidoskopické hemženie farieb a tvarov / Aká je vaša obľúbená kniha o Bra­tislave? (anketa) // 12 Bohémska Bratislava Martina Vašša (Magdalena Bystrzak) // 13 Bratislava a Salzburg ako sme ich doteraz nepoznali (Linda Nagyová) // 14 Bohémska rapsódia (Jana Kičura Sokolová) // 15 Hudobná prechádzka hlavným mestom (Daniel Hevier ml.) // 16 Keď prehovoria archívy (Ladislav Švihran) // 17 Retro pohľadnice (Ivan Szabó)

PEKNÁ KNIHA
18 Biela hora a Čierny obor / rozhovor s Mariánom Kováčom a Jurajom Kuniakom (Radoslav Passia)

ROZHOVOR
20 Čítanie je most časopriestorom / rozhovor s knihovníčkou Silviou Kupcovou (Beáta Beláková)

RECENZIE
22 Nóra Ružičková – Marianna Mlynárčiková: ← abc → (Ivana Hostová), Denisa Fulmeková: Doktor Mráz (Ľubica Schmarcová), Viliam Nádaskay: Vynechaný spoj (Jaroslav Šrank), Dušan Dušek: Veľká potreba lampášov (Natália Mitková), Mirka Ábelová: Večný pocit nedele (Magdaléna Kramárová), Peter Krištúfek: Atlas zabúdania (Lucia Smiešková), Marína Zavacká: Ľudácka prevýchova (Alexandra Debnárová), Jana Juhásová: Litanická forma od avantgardy po súčasnosť (Gabriela Rakúsová), Jon Fosse: Básne 1986 – 2013 (Miroslava Košťálová), Thomas C. Fos­ter: Čítaj literatúru ako profesor (Daniel Hevier ml.), Edward St. Aubyn: Patrick Melrose: Nerieš to (Veronika Košičiarová)

KLASIKA
31 Keď ruky rozprávajú a reč pomáha (Marta Součková)

PRÍBEH
32 Muž, čo nesie myšlienku (Beáta Beláková)

Z NOVÝCH KNÍH
34 – 36 anotácie

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2019

Číslo

03

ISSN

ISSN 1336-247X

Časopis

Anotácie

Hry