Matica slovenská

Naše knižné publikácie

1946,
 1. vydanie

V údolí slnka

Jana Husárová
2018,
 1. vydanie

Chodila dievčina po hore plačúci

S. V. Lapšanský
2018,
 1. vydanie

Zemplínske tajomstvá

Oľga Gluštíková
2014

Uložená do stromov

Štefan Nižňanský
2017,
 1. vydanie

Záhorácki permoníci

2016,
 1. vydanie

Klenoty slovenskej poézie I.

Stránky