Meandre

Súbor textov Meandre je venovaný synekdochicky slovenskej literatúre od prelomu 40. a 50. rokov po prelom 80. a 90. rokov. Jeho rozpätie evokačne možno vymedziť na jednej strane situáciou povojnovej emfázy a komemorácie „staviame ti máj" (názov dobovo príznačnej krátkej prózy D. Tatarku) a na strane druhej melancholickou situáciou „sochy v meste sú zahalené, /už dlho" (verše Š. Strážaya fixujúce urbánnu scenériu z prelomu rokov 1989-1990).

Zvolený titul Meandre evokuje utváranie, priebeh, tok, dianie umeleckého textu v jeho čítaní, chápaní a výklade a zároveň aspoň potenciálne privádza k slovu aj tie metonymické súmedznosti, dotyky a prieniky, čo toto dianie obklopujú, „energeticky" dotujú,a tak invenčne spoluutvárajú „svet" textu. V Meandroch ako témy figurujú texty M.Rúfusa, M.Válka, I.Kupca, J.Ondruša, I.Laučíka, Š.Strážaya, D.Tatarku, P.Vilikovského, A.Vášovej, M.Hamadu... Ich dialogickými partnermi sa v autorovom chápaní a podaní stávajú dobová ideológia, dobová kritika a kritika doby, evidentná či latentná intertextualita, segmenty výtvarného umenia, autobiografickosť, telesnosť ako základ našej existencie i „látka" sveta.

Počet strán

264

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2015

Typ diela

Poézia

Druh diela

81 Poézia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

9788088746317

Druh väzby

Brožovaná