Pavel Hrúz photo 1
Foto©Peter Procházka

Pavel Hrúz

14. 6. 1941
Banská Bystrica
—  15. 8. 2008
Banská Bystrica
Žáner:
esej, literárna veda, literatúra faktu, próza, rozhlasová tvorba, iné
Pavel Hrúz sa narodil v krajčírskej rodine. V rokoch 1959 – 1964 absolvoval štúdium na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Pracoval ako inžinier, potom bol v rokoch 1968 – 1971 redaktorom časopisu Matičné čítanie, odkiaľ ho po okupácii Československa prepustili. Bol vylúčený zo Zväzu spisovateľov a tým aj z oficiálneho kultúrneho života a nesmel publikovať prakticky až do pádu komunizmu r. 1989. V tomto období pracoval ako údržbár tenisových kurtov, skladník a energetik. Pracoval v Slovenskom rozhlase v Banskej… Čítať ďalej

Stránky