Peter Macsovszky foto 1

Peter Macsovszky

4. 11. 1966
Nové Zámky
Pseudonym:
Petra Malúchová, Jozef Varnusz
Genre:
general fiction, other, poetry

Translated books

Number of books found: 9

Here you can download the displayed list of works.
Nora Baráthová
René Bílik
Lajos Grendel
Peter Kerekeš
Soňa Kovačevičová
Peter Laučík
Ľubomír Lipták
Martin Mešša
Ján Olejník
Ladislav Szalay
Igor Thurzo
Árpád Tőzsér
Július Vanovič
2016,
 Hungarian language

Sokszínu városaink / My Town