Súradnice literatúry

Kniha literárneho vedca a univerzitného profesora, ktorá vyšla v Slovenskom vydavateľskom centre v Báčskom Petrovci, po 20 rokoch uzatvára edíciu Živý prúd. Publikácia obsahuje 24 rozlične tematicky i metodologicky zameraných štúdií, prehľadov, interpretačných sond a esejí z oblasti literárnej teórie a kritiky, komparatistiky, teórie i praxe prekladu.

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2020

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Báčsky Petrovec

Krajina vydania

Srbsko

Druh väzby

Viazaná