Mária Bátorová photo 2

Mária Bátorová

19. 10. 1950
Trenčín

Diela

2018,
 1. vydanie

2010,
 1. vydanie

Stred

Stránky