Výsledky súťaže na riešenie expozície na MKV Bologna

Vyhlásenie výsledkov súťaže na výtvarno-priestorové riešenie expozície slovenskej ilustračnej tvorby na MKV Bologna 2010.

Výberová komisia pre čestné hosťovanie Slovenska na MKV Bologna 2010 v zložení:

  • Ľ. Ďurišinová, MKSR;
  • A. Halvoník, riaditeľ LIC;
  • A. Homoľová, riaditeľka umeleckých zbierok SNG;
  • I. Jančár, riaditeľ Galérie mesta Bratislava;
  • A. Pekárová, námestníčka riaditeľky SCD;
  • P. Tvrdoň, riaditeľ Bibiany;
  • J. Uličiansky, Slovenská sekcia IBBY;
  • M. Vallová, LIC,
  • K. Weisslechner, rektor VŠVU,

vyhodnotila 18. novembra 2008 návrhy výtvarno-priestorového riešenia expozície slovenskej ilustračnej tvorby na MKV Bologna 2010, ktoré prišli do súťaže vypísanej LIC a vybrala víťazný návrh.

Do súťaže sa prihlásilo 5 účastníkov s piatimi súťažnými návrhmi.

Po kontrole náležitostí jednotlivých návrhov podľa podmienok účasti vo vypísanej súťaži komisia konštatovala, že všetci účastníci splnili podmienky účasti a budú zaradení do hodnotenia.

Členovia výberovej komisie sa oboznámili so všetkými súťažnými návrhmi vrátane vizualizácie na CD a po diskusii sa zhodli v názore, že ani jedno riešenie úplne nezodpovedá kvalitatívnym požiadavkám na expozíciu. Komisiu neuspokojili predovšetkým návrhy loga a názvu expozície. Preto sa rozhodla, že prvú cenu neudelí, rozhodne iba o udelení druhej a tretej ceny. Ceny budú vyplatené do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže (písomná informácia účastníkom bude zaslaná do 30 dní od ukončenia práce poroty).

Členovia komisie vyhodnotili súťažné návrhy bodovacím systémom. Víťazom sa stal účastník s najvyšším počtom bodov, ďalšie poradie sa stanovilo podľa počtu pridelených bodov.

Víťazom súťaže sa stalo Štúdio Choma-Veverka, ktoré pri neudelení prvej ceny získalo druhú cenu a zároveň právo na vypracovanie realizačného scenára expozície na MKV Bologna 2010. Na druhom mieste sa umiestnilo D&D Studio, Jozef Habodász, ktoré pri neudelení prvej ceny získava tretiu cenu súťaže.