Účasť Slovenska na MKV v roku 2020

 

 

Taipei Book Fair, Taiwan

7. - 12. 5. 

stránka veľtrhu

VEĽTRH ZRUŠENÝ

MKV Londýn, Veľká Británia

10. - 12. 3. 

stránka veľtrhu

informácie 

VEĽTRH ZRUŠENÝ

MKV Lipsko, Nemecko

12. - 15. 3.

stránka veľtrhu

informácie 

VEĽTRH ZRUŠENÝ

Livre Paríž, Francúzsko

20. - 23. 3.

stránka veľtrhu

VEĽTRH ZRUŠENÝ

MKV Bologna, Taliansko

4.5. - 7. 5.

stránka veľtrhu

VEĽTRH ZRUŠENÝ

Svět knihy Praha, Česká republika

14. - 17. 5.

stránka veľtrhu

VEĽTRH ZRUŠENÝ

MKV Frankfurt, Nemecko

14. - 18. 10.

stránka veľtrhu