Verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv uzavretých na základe verejného obstarávania je dostupný na stránke Ministerstva kultúry SR:

 

Zákazky s nízkou hodnotou za rok 2022 nájdete tu.

Zákazky s nízkou hodnotou za rok 2021 nájdete tu

Zákazky s nízkou hodnotou za rok 2020 nájdete tu

Zákazky s nízkou hodnotou za rok 2019 nájdete tu