Svět knihy Praha 2013

Podujatia – Ľudia – Knihy

Oficiálna stránka hosťovania na Facebooku

Slovensko bolo v roku 2013 čestným hosťom na medzinárodnom knižnom veľtrhu Svět knihy. 
Prezentovalo sa bohatým sprievodným programom:

 

Podujatia mimo veľtrhu

 

9. mája o 16.00; Filozofická fakulta KU, Nám. J. Palacha 2, Praha 1, miestnosť č. 10 
Mladá slovenská próza (domov – cesta – sebaporozumenie)

Okruh autoriek a autorov z generácie „Husákových detí“ výrazne pracuje s fenoménom (n)ostalgie, ktorý používa ako nástroj hľadania kultúrnej identity v postsocialistickom priestore. Takto tematicky zamerané prózy nedávno vyvolali na Slovensku širokú literárnokritickú a publicistickú reflexiu. Samozrejmá a každodenná skúsenosť najmladšej prozaickej generácie s cudzinou a „cudzím“ podstatne formuje aj jej nazeranie na otázky rodnej krajiny, materinského jazyka, domova. A hoci téma domova na pozadí pocitov izolácie a dlhodobej adaptácie v cudzine nie je v slovenskej literatúre nová, objavila sa napríklad v emigrantskej literatúre, v posledných rokoch sa do nej vrátila s novou razanciou.

Prednáša: Radoslav Passia

(Univerzita Karlova, Literárne informačné centrum)


13. mája o 18.00; Modrá sála, Slovenský inštitút, Jilská 16, Praha 1
Južná pošta (1988) – premietanie filmu 

Film nakrútený podľa rovnomenného románu Ladislava Balleka zobrazuje južné Slovensko tesne po druhej svetovej vojne očami päťročného chlapca.

Scenár: Jozef Heriban, Jozef Slovák

Réžia: Stanislav Párnický

(Slovenský inštitút v Prahe, Slovenský filmový ústav, Svět knihy)


14. mája o 18.00; Modrá sála, Slovenský inštitút, Jilská 16, Praha 1
Rozhovor s nepriateľom (2007) – premietanie filmu

Dramatický príbeh o hľadaní princípu ľudskosti nakrútený podľa rovnomennej novely Leopolda Laholu. Odohráva sa počas jedného dňa na konci druhej svetovej vojny.

Scenár: Peter Pavlac, Patrik Lančarič, Marko Igonda

Réžia: Patrik Lančarič

(Slovenský inštitút v Prahe, Slovenský filmový ústav, Svět knihy)


15. mája o 17.00; Pamätná izba Ladislava Mňačku, Pelléová 20, Praha 6
Jozef Leikert: Takový byl Ladislav Mňačko 

Jedinečné skutočnosti zo života spisovateľa a novinára Ladislava Mňačka spracované v jeho biografii (vydal Slovenský literárny klub v ČR 2013, preklad M. Poláková).

Moderuje: Vladimír Skalský

Hosť: Jozef Leikert

(Slovenský literárny klub v ČR, Slovensko-český klub)


15. mája o 18.00; Modrá sála, Slovenský inštitút, Jilská 16, Praha 1
Panna zázračnica (1966) – premietanie filmu

Nakrútené podľa rovnomenného románu Dominka Tatarku. Film zachytáva život mladej generácie umelcov, formujúcej sa uprostred vojny.

Scenár: Dominik Tatarka 

Réžia: Štefan Uher

(Slovenský inštitút v Prahe, Slovenský filmový ústav, Svět knihy)


16. mája o 18.30; Slovensko-český ART KLUB, V závětří 4, Praha 7
Česko-Slovenské Zrkadlenie

Stretnutie slovenských a českých spisovateľov a prezentácia ich najnovšej tvorby: Ladislav Ballek, Anton Baláž, Milan Richter, Jana Štroblová, Jiří Dědeček a ďalší. 

Moderuje:

(Slovenský literárny klub v ČR, Slovensko-český klub)


16. mája; Výstavisko, Stredná hala 
Otvorenie výstavy Zázračné oriešky 

Výstava ilustrácií tvorcov cien detského rozhlasového festivalu „Zázračný oriešok“. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe, 2001 - 2012.

(Mestská knižnica mesta Piešťany)


16. mája o 20.30; Café Fra, Šafaříkova 15, Praha 2 
6x poezie Slovensko

Básnik Petr Borkovec predstaví vlastný výber zo slovenskej poézie, ktorý v slovenskom origináli práve vyšiel vo vydavateľstve Fra. Vo výbere sú zahrnutí básnici Mila Haugová, Eva Luka, Erik Jakub Groch, Rudolf Jurolek a Valerij Kupka.

Hostia: Eva Luka, Valerij Kupka. 

Moderuje: Petr Borkovec

(Fra, Literárne informačné centrum)


17. mája o 10.00; Slovenský inštitút, Jilská 16, Praha 1 
Tajomstvo z vankúša

Stretnutie s tvorcami rozhlasových rozprávok spojené s čítaním a počúvaním.

Účinkujú: Ján Uličiansky, Daniel Hevier, Mária Števková a ďalší.

(Mestská knižnica mesta Piešťany)


17. mája o 10.00; Slovenský inštitút, Jilská 16, Praha 1 
Oriešková dielňa

Výtvarný workshop za účasti ilustrátorov Petra Čisárika, Vladimíra Krála a Martiny Matlovičovej.

(Mestská knižnica mesta Piešťany)


17. mája o 20.00; Divadlo Viola, Národní 1011/7, 110 00 Praha-Staré Město
Zápisnice s Ikarom

Vzostupy a pády, vstávanie z popola, lepenie polámaných krídel s poéziou Kraska, Novomeského, Haľamovej, Mihálika, Stacha, Ondruša, Stražaya, Haugovej, Podrackej, Grocha  a Válka, od ktorého sme si požičali aj názov celého programu venovanému poézii, ktorá dospela k vrcholom, lebo jej autori dokázali klesnúť dostatočne hlboko. A k tomu veľa lásky, často márnej, hlúpej, no neodolateľne ľudskej. No a hudba – Charpentier, Piazzola, Zeljenka, Lenko, Lupták...

Námet a dramaturgia: Dana Podracká

Hudobná dramaturgia: Jozef Lupták, Boris Lenko

Kostýmy: Eva Šimáková

Realizácia bábok: Eva Lavríková

Grafický dizajn: Richard Lavrík, Yurkovic Design

Asistentka réžie: Margit Garajszki

Scenár, výprava a réžia: Silvester Lavrík

 

Postavy a obsadenie

Váhavý violončelista: Jozef Lupták

Zadumaný harmonikár: Boris Lenko

Trúba Jerichova: Júlia Urdová

Večná nevesta: Katarína Šafaříková

Principiálny ozembuch: Silvester Lavrík

 

Vstup voľný.

Za pomoc ďakujeme RTVS, knižnici a archívu SRo.

(Literárne informačné centrum, Svět knihy)


 

Podujatia na Výstavisku

 

Štvrtok 16. 5. 2013

11.00; Stánok Slovenskej republiky
Slávnostné otvorenie stánku SR 
Otvorenie výstavy „Tváre slovenskej literatúry“

Autorská výstava portrétov slovenských spisovateľov prezentujúcich svoju tvorbu na Medzinárodnom knižnom veľtrhu Svět knihy 2013, zachytených fotoaparátom významnej slovensko-talianskej fotografky Lucie Gardin. 


12.00 – 12.50; Sál Rosteme s knihou 
Ján Uličiansky: Malá princezna

Scénické čítanie pre deti a ich rodičov -- dobrodružný príbeh plný tajomstiev, ale i filozofických úvah o hodnotách života na našej planéte, ktorej vládnu také fenomény, ako nedostatok času, porozumenia a lásky. 
Uvedie: Ján Uličiansky 
Účinkujú: Lenka Janíková a Petra Bučková

(Literárne informačné centrum, Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR)


13.00 – 13.50; Sál Rosteme s knihou 
Na rovnakej vlne

Slovenská vydavateľka Magdaléna Fazekašová (Trio Publishing) a český vydavateľ Martin Vopěnka (Práh) predstavia plody svojej spolupráce.  M. Vopěnka uvedie vlastný preklad kultových veršov Daniela Heviera Vánoční pošta a preklady troch kníh Jána Uličianskeho: Malá princezna, Podivuhodné příběhy sedmi moří a Analfabeta Negramotná. Magdaléna Fazekašová zasa predstaví slovenský preklad románov pre mládež Martina Vopěnku Spiace mesto, Spiaca spravodlivosť a Spiace tajomstvo.

Moderujú: Magdaléna Fazekašová, Martin Vopěnka

Hostia: Daniel Hevier, Ján Uličiansky.

(Literárne informačné centrumZdruženie vydavateľov a kníhkupcov SR)


14.00 – 15.00; Stánok Slovenskej republiky 
Autogramiáda - Daniel Hevier a Ján Uličiansky

Daniel Hevier a Ján Uličiansky podpisujú svoje knihy a odpovedajú na otázky čitateľov.

(Trio Publishing, Literárne informačné centrum)


15.00 – 15.50; Velký sál 
Anasoft litera: Sláva víťazom

Slávnostné predstavenie prestížnej slovenskej literárnej ceny a jej doterajších finalistov a víťazov. Prostredníctvom naživo komentovanej foto-video koláže nazrieme do jej histórie od vzniku v roku 2006. Cieľom ceny Anasoft litera je nielen udeliť hodnotné finančné ocenenie, ale zároveň upozorniť širokú verejnosť na knihy, ktoré podľa odbornej poroty naozaj stoja za pozornosť.

Moderuje:   Ľubomír Bukový   (Stanislav Staško)

(Anasoft litera, Literárne informačné centrum)

Laureát Marek Vadas

Aký súvis má súčasná slovenská literatúra s Afrikou? Najteplejší kontinent sveta očaril Marka Vadasa natoľko, že vo svojich poviedkach vyrozprával príbehy šamanov a duchov pralesa. Sú to však príbehy presahujúce hranice akéhokoľvek národa. So svojou knihou Liečiteľ sa stal laureátom ceny Anasoft litera 2007.

Moderuje: Ľubica Somolayová

Hosť: Marek Vadas

(Anasoft litera, Literárne informačné centrum)


16.00 – 16.50; Literární kavárna 
Dny procházejí městem

Antológiu súčasnej slovenskej poézie, ktorá prezentuje desať súčasných slovenských básnikov ( Mária Ferenčuhová, E. J. Groch, Michal Habaj, Elena Hidvéghyová-Yung, Katarína Kucbelová, Eva Luka, Nóra Ružičková, Martin Solotruk, Peter Šulej, Radoslav Tomáš) v českom preklade Jany Štroblovej a Petra Pouzara predstaví vydavateľ Jiří Tomáš z vydavateľstva Akropolis a obaja prekladatelia.

Hostia: Elena Hidvéghyová-Yung, Michal Habaj a Peter Šulej

Ukážky číta: Lenka Janíková

(Literárne informačné centrumNakladatelství Akropolis, Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR)


17.00 – 17.50; Stánok Slovenskej republiky 
Jozef Leikert: Takový byl Ladislav Mňačko

Jedinečné skutočnosti zo života spisovateľa a novinára Ladislava
Mňačka spracované v jeho biografii (vydal Slovenský literárny klub v ČR 2013, preklad M. Poláková).
Moderuje: Vladimír Skalský
Hosť: Jozef Leikert

(Slovenský literárny klub v ČR, Slovensko-český klub)


 

Piatok 17. 5. 2013

10.00 –10.50; Literární sál 
Hájnikova žena

Lyricko-epická skladba Hájnikova žena Pavla Országha Hviezdoslava je súčasťou slovenskej klasickej literárnej spisby. Variácia Miroslava Dacha, ktorá vznikla v roku 2011, zachováva základné vzťahy medzi postavami, aktualizuje však ich činnosť, ako aj prostredie a jazyk pôvodného príbehu. Oboznamuje tak súčasného diváka prostredníctvom moderných komunikačných prostriedkov s odkazom klasika a zároveň pripomína okolnosti vzniku pôvodného diela a vracia sa k nemu niekoľkými citáciami, avšak v novom kontexte.

Scenár: Miroslav Dacho

Réžia: Lukáš Brutovský

Hrajú: Anna Nováková, Daniel Zulčák, Michal Rosík

(Literárne informačné centrum, Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR)


11.00 – 11.50; Literární kavárna 
Kafkov druhý život

Scénické čítanie z hry Milana Richtera o živote, aký osud Kafkovi nedožičil. Zaznejú rozhovory postáv F. Kafku a jeho snúbenice zo scén v Prahe v rokoch 1939 a 1961. Moderuje: Jana Štroblová.

Účinkujú: Martin Veliký,  Richard Trsťan, Vanda Károlyi Konečná, Viera Kučerová

(Literárne informačné centrum)


11.00 - 12.00; Malý sál – Pravé krídlo (balkón vľavo) 
Česko-Slovenská PENklubovna – otvorenie

Jiří Dědeček, predseda Českého centra PEN,  otvára autorským čítaním a piesňou Česko-slovenskú PENklubovňu a víta slovenských hostí.

(České centrum PEN)


12.00 – 12.50; Stánok Slovenskej republiky 
Dominik Tatarka: Sám proti noci

Priatelia a kolegovia spomínajú na Dominika Tatarku: rozhlasová redaktorka, neskôr disidentka a osobná priateľka Dominika Tatarku Eva Štolbová, ktorá má podstatnú zásluhu na vzniku a uchovaní textu Navrávačiek;  spisovateľka Lenka Procházková, signatárka Charty 77, disident a vydavateľ časopisu Fragment Oleg Pastier; literárny vedec a prekladateľ Peter Zajac a riaditeľ vydavateľstva Artforum Vladimír Michal.

Moderuje: Miroslava Vallová

(Artforum, Literárne informačné centrum)


12.00 - 13.00; Malý sál – Pravé krídlo (balkón vľavo) 
Česko-Slovenská PENklubovna – Klíma a Ballek

Spoločné čítanie prozaikov Ivana Klímu, ktorý prečíta z novej knihy poviedok O lásce, tichu i zradě, a Ladislava Balleka, ktorý predstaví román Trinásty mesiac.

(PEN klub, Literárne informačné centrum)


13.00 – 13.50; Literární sál 
V úzkosti hľadania: Dominik Tatarka

LIC a vydavateľstvo Artforum predstavia publikácie, ktoré vydali k storočnici Dominika Tatarku. Po dlhom období mlčania sa opäť stretneme s výnimočným spisovateľom a disidentom. Hostia: Eva Štolbová, Lenka Procházková, Oleg Pastier, Peter Zajac, Vladimír Michal.

Moderuje: Miroslava Vallová

Účinkuje: Jana Oľhová

(Artforum, Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR)


14.00 - 15.00; Malý sál – Pravé krídlo (balkón vľavo) 
Česko-Slovenská PENklubovna – Chvála provincie

Chvála provincie: Dušan Šimko (Košice/Bazilej) a Antonín Bajaja (Zlín)

Slovenský spisovateľ, košický rodák Dušan Šimko žijúci od roku 1968 vo Švajčiarsku, a známy moravský spisovateľ Antonín Bajaja diskutujú o (zdanlivo) provinčných mestách, o metamorfózach historických Košíc a osudoch moderny v Zlíne. Tieto urbánne celky a ich regióny sú lokalitami mimoriadnej inšpirácie, zdrojom fantázie, ale aj miestami mnohých konfliktov.

(PEN CZ, Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR, Literárne informačné centrum)


15.00 – 15.30; Malý sál –  Pravé krídlo (balkón vľavo) 
Česko-Slovenská PENklubovna – Ireney Baláž

Básnik Ireney Baláž číta z novej zbierky Čas hmatu.

(PEN CZ, Literárne informačné centrum)


15.00 – 15.50; Velký sál 
(A)Politická talkshow

Dvaja expremiéri spomínajú, ako to bolo aj nebolo, pri príležitosti 20. výročia vzniku Českej a Slovenskej republiky.

Moderuje: Ladislav Snopko.

Hostia: Petr Pithart a Ján Čarnogurský

(Slovenský inštitút v Prahe)


16.00 - 16.30; Malý sál – Pravé krídlo (balkón vľavo) 
Česko-Slovenská PENklubovna  – Marian Grupač

Marian Grupač: Poltvin

Autor číta z novej zbierky poviedok.

(PEN CZ, Literárne informačné centrum)


16.00 – 16.50; Komorní sál 
Vtáčiemu trusu je podobné to tvoje scribere

Petr Borkovec prezentuje antológiu slovenských básnikov 6x poezie Slovensko, vydanú v slovenskom origináli.

Moderuje: Petr Borkovec

Hostia: Mila Haugová a Rudolf Jurolek 

(Fra, Literárne informačné centrum)


17.00 – 17.50; Literární sál 
Nebezpečne dobrí: Pavel Vilikovský a Balla

Dvojica renomovaných slovenských autorov predstaví svoje diela v českom preklade: Vilikovský román Pes na cestě, Balla knihu poviedok Naživu. Knihy vyšli v preklade Miroslava Zelinského vo vydavateľstvách Větrné mlýny, Brno, a Kniha Zlín. Obaja autori sú víťazmi Ceny Anasoft litera.

Moderuje: Miroslav Zelinský

Hudba: Zuzana Homolová

Ukážky číta: Věra Hollá

(Anasoft litera, Literárne informačné centrum)


18.00 – 18.50; Literární sál 
Náhody a osudy: Jana Beňová a Jaroslav Rumpli

Laureátka Ceny Európskej únie za literatúru 2012 Jana Beňová predstaví svoju novú knihu Preč! Preč! a český preklad Café Hyena. Jaroslav Rumpli uvedie knihy Kruhy v obilí a V znamení Hovna.

Moderuje: Miroslav Zelinský

Ukážky číta: Věra Hollá

(Anasoft litera, Literárne informačné centrum)


 

Sobota 18. mája 2013

11.00 - 11.30; Malý sál – Pravé krídlo (balkón vľavo) 
Česko-Slovenská PENklubovna – Markéta Hejkalová a slovenský PEN 

Markéta Hejkalová otvára druhý deň Česko-Slovenskej PENklubovne.

Číta z novej knihy Andělé dne a noci. Ide o napínavý politický thriller. Autorka využila svoje niekoľkoročné skúsenosti v diplomatických službách a čitateľovi umožňuje nahliadnuť do sveta, kde kormidlo dejín držia pevne v rukách tí, ktorí sa boja ďalšej vlny zla, aby sa neutopili v mori vlastnej ničotnosti.

Predseda Slovenského centra P.E.N. Ladislav Volko predstaví slovenských členov PEN-klubu

(PEN CZ)


11.30 - 12.00; Malý sál – Pravé krídlo (balkón vľavo) 
Česko-slovenská PENklubovna – Jozef Banáš

Jozef Banáš číta z románu Zastavte Dubčeka!

(PEN CZ, IKAR)


11.00 – 11.50; Stánok Slovenskej republiky 
Mafia podľa Kariku

Jozef Karika je autor série kníh o slovenskej mafii: V tieni mafie, V tieni mafie II., Čas dravcov a Nepriateľ štátu. Prvá časť trilógie vyšla aj v českom preklade.

Moderuje: Dado Nagy

(IKAR, Literárne informačné centrum)


12.00 – 12.50; Komorní sál 
Nezvyčajné príbehy: Veronika Šikulová, Juraj Šebesta

Beseda s autorkou pre deti aj dospelých V. Šikulovou nielen o jej novej knihe krátkych próz Diera do svetra (2012) a s autorom románov pre mládež J. Šebestom nielen o pripravovanom preklade románe Venussha. Ťažký týždeň (2011).

Moderuje: Daniela Humajová

Hosť: prekladateľ Milan Žáček


12.30 - 13.00; Malý sál – Pravé krídlo (balkón vľavo) 
Česko-Slovenská PENklubovna – Anton Baláž

Anton Baláž: Prehovor, Ezechiel! 
Čítanie významného slovenského spisovateľa z jeho najnovšieho románu o Jánovi Lajčiakovi, výnimočnej osobnosti slovenských dejín.

(PEN CZ, Literárne informačné centrum, Klub nezávislých spisovateľov)


13.00 – 13.50; Velký sál 
Pavol Rankov: Matky

Inscenované čítanie z románu P. Rankova za prítomnosti autora. Matky, román s humanistickým posolstvom, ktorého hrdinky prežívajú materstvo v hraničných situáciách, vydal HOST (2013) v preklade J. Faschingbauerovej.

Moderuje: Tomáš Zmeškal

(Anasoft litera, Literárne informačné centrum)


13.00 - 13.30; Malý sál – Pravé krídlo (balkón vľavo) 
Česko-Slovenská PENklubovna – Dominik Tatarka

Mária Bátorová číta z kratších próz a z monografie o Dominikovi Tatarkovi (100 rokov od narodenia).

(PEN CZ, Klub nezávislých spisovateľov, Literárne informačné centrum)


13.30 - 14.00; Malý sál – Pravé krídlo (balkón vľavo) 
Česko-Slovenská PENklubovna – Anton Hykisch

Anton Hykisch číta ukážky z románu Rozkoše dávnych čias.

(PEN CZ, Klub nezávislých spisovateľov, Literárne informačné centrum)


14.00 – 14.50; Sál Rosteme s knihou 
Jar po dlhej zime

Vydavateľstvo Paseka v zastúpení Magdalény Hennerovej a prekladateľ Emil Charous predstavia knihu Rudolfa Slobodu Rozum. Vydavateľstvo Volvox Globator a jeho predstavitelia Michal Hrubý a majiteľ Vít Houška spolu autorom Jurajom Šebom a s prekladateľom Miroslavom Zelinským predstavia český preklad kníh Juraja Šeba: Zlaté 60-te roky a Normálne 70-te roky.

Hostia: Emil Charous, Juraj Šebo, Miroslav Zelinský

Moderuje: Miroslav Zelinský

Hosť:  Jana Beňová

Hudba: Marián a Martin Geišbergovci

(Literárne informačné centrum, Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR)


15.00 – 15.50; Literární sál 
Krajina hrubých čiar. Rozhovory s expremiérkou

Beseda s Ivetou Radičovou, bývalou premiérkou vlády SR, o jej knihe rozhovorov z vydavateľstva IKAR.

Hosť: novinárka a spoluautorka knihy Ľuba Lesná

Hudba: Peter Cmorík

(IKAR, Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR)


16.00 – 17.00; Stánok Slovenskej republiky 
Knihy o (nielen o slovenskom) divadle

Divadelný ústav predstaví publikácie, ktoré priniesli cenné poznatky z oblasti slovenskej i svetovej drámy, divadelnej teórie, histórie, so vzácnymi dokumentárnymi a historickými materiálmi. Pri ich prezentovaní sa pozornosť upriami predovšetkým na knihy, v rôznych súvislostiach spojené s umelcami, ktorých tvorba je spätá so slovenskou, ale aj českou kultúrou – herecký rod Kronerovcov, Ladislav Chudík, Magda Husáková-Lokvencová, Ondrej Šulaj a ďalší.

Moderuje: Andrea Dömeová

Hosť: Jana Juráňová, Ľubomír Feldek


16.30 – 17.50; Velký sál 
Metropolka znovu otvorená!

Scénické čítanie a muzicírovanie z českej a slovenskej medzivojnovej literatúry a tanečnej hudby, k tomu prestieranie z výtvarného života moderny.

Účinkujú: Jozef Lupták, Boris Lenko, Eva Sakálová, Petr Minařík, Katarína Šafaříková, Júlia Urdová, Margit Garajszki a Silvester Lavrík

Dramaturgia: Margit Garajszki

Hudobná dramaturgia: Jozef Lupták, Boris Lenko

Kostýmy: Eva Šimáková

Grafický dizajn: Richard Lavrík, Yurkovic Design

Scenár, výprava a réžia: Silvester Lavrík

Za pomoc ďakujeme RTVS, knižnici a archívu SRo.

(Literárne informačné centrum, Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR)


18.00 – 18.50; Velký sál 
Objavme Slovensko – slávnostný večer vydavateľstva Dajama

Prezentácia novej edície knižných sprievodcov s názvom Po Slovensku (Najkrajšie pešie okruhy, Najkrajšie cyklistické okruhy, Rozhľadne, Najkrajšie hrebeňovky a Najkrajšie autotrasy) autorom a vydavateľom Danielom Kollárom, spojená s nevážno-vážnym rozprávaním o Slovensku a jeho geniu loci s hercom a humoristom Milanom Markovičom.

Moderuje: Ľudovít Jakubove-Mravec

Hudba: Marián a Martin Geišbergovci

(Vydavateľstvo DAJAMA, Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR, Literárne informačné centrum)


 

Nedeľa 19. 5. 2013

10.00 – 10.50; Komorní sál 
Večný outsider

Silvester Lavrík predstaví svoj najnovší román Zu, ktorý ho vyniesol medzi finalistov Anasoft litery 2012, a spisovateľa Laca Keratu a jeho knihu Špatný herec, ktorá vyšla vo vydavateľstve Větrné mlýny (2012) v preklade Miroslava Zelinského, predstaví majiteľ vydavateľstva Větrné mlýny Petr Minařík a prekladateľ Miroslav Zelinský.

Hostia: Silvester Lavrík, Laco Kerata, Miroslav Zelinský

Moderuje: Miroslav Zelinský

(Anasoft litera, Literárne informačné centrum)


11.00 – 11.50; Literární sál 
Prieniky a súvislosti: Dušan Dušek a Monika Kompaníková

Monika Kompaníková, víťazka literárnej ceny Anasoft Litera 2011, predstaví román Pátá loď (Větrné mlýny, preklad Kateřina Tučková). Dušan Dušek uvedie prózu Pešo do neba v preklade M. Zelinského.

Moderuje: Miroslav Zelinský

Hudba: Adriena Bartošová

Ukážku číta: Věra Hollá  

(Anasoft litera, Literárne informačné centrum)


12.00 – 12.50; Literární sál 
Peter Krištúfek: Dom hluchého

Slovenský autor a režisér Peter Krištúfek ponúkne prierez doterajšou tvorbou a poodhalí okolnosti vzniku rodinnej ságy Dom hluchého. Montáž z jeho úspešného filmu Viditeľný svet (s Ivanom Trojanom) priblíži mnohostrannú osobnosť autora.

Moderuje: Radek Malý a Daniela Humajová.

(Anasoft litera, Literárne informačné centrum)


13.00 – 13.50; Literární sál 
Proglas

Prezentácia reprezentatívnej publikácie s básnickými interpretáciami súčasných slovenských básnikov k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

Moderuje: Martin Kučera

Účinkujú: Juraj Kuniak, Dana Podracká, Ján Zambor

Hudba: Adriena Bartošová

(Literárne informačné centrum, Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR)


14.00 – 14.50; Stánok Slovenskej republiky 
Juliana Sokolová: Môj dom bude mať strechu / My House Will Have a Roof

Autorská prezentácia knižného debutu slovenskej poetky Juliany Sokolovej, ktorý vyšiel dvojjazyčne vo vydavateľstve Fra.

Moderuje: Petr Borkovec

Hosť: Erik Lukavský

(Fra, Literárne informačné centrum)


 

Detské fórum

Program Detského fóra je postavený na súbežných aktivitách pre deti rôznych vekových kategórií. Rodičom vytvára možnosť nerušenej prehliadky knižného veľtrhu a ich deťom miesto zmysluplne stráveného voľného času v pokojnom a relatívne uzatvretom tvorivom prostredí. Stretnutia so známymi spisovateľmi a ilustrátormi je zároveň neopakovateľnou príležitosťou pre učiteľov a vychovávateľov vymeniť klasickú hodinu literatúry alebo výtvarnej výchovy za živý workshop s reálnymi autormi a oboznámiť žiakov s tajomstvami tvorby a umeleckej interpretácie skutočnosti.

 

Štvrtok 16. mája 2013

10.30 – 11.30 
Priatelia z knižnice

Výtvarný workshop mladého slovenského ilustrátora a tvorcu animovaných filmov Vlada Krála na  motívy úspešnej knihy Jána Uličianskeho Analfabeta Negramotnáz vydavateľstva Trio Publishing, ktorá vychádza v českej jazykovej mutácii vo vydavateľstve Práh. Vyskúšame si, ako sa cítila hlavná hrdinka Analfabeta Negramotná v zatvorenej knižnici a pričarujeme jej farbičkami kamarátov z obľúbených  knižiek pre deti -- Pippi Dlhú Pančuchu, Pinocchia, Janka Hraška, Troch pátračov a ďalších. Ako správny animátor Vlado Král rozhýbe aj tie najspomalenejšie deti v dobrodružnej asociatívnej hre na námet Timotey Vráblovej  

Moderuje: Ľubica Kepštová

(Trio Publishnig, Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR, Literárne informačné centrum)


12.30 – 13.30 
Barbora Škovierová: Pyžamový týden /Pyžamový týždeň

Prezentácia česko-slovenskej knihy pre deti. Na príbehu malej Agátky počas jej „pyžamového“ pobytu v nemocnici sa malým čitateľom veľmi nápadito vysvetľujú rozdiely medzi slovenčinou a češtinou.

Moderuje: Barbora Škovierová

(Slovenský literárny klub v ČR, BIBIANA, Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR, Literárne informačné centrum)


14.00 – 15.30 
Bienále ilustrácií Bratislava 

Svetový míľnik nových trendov detskej knižnej ilustrácii – medzinárodnú súťažnú prehliadku originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež  predstaví vedúca sekretariátu BIB Mgr. Viera Anoškinová. O vývine  BIB a jeho celosvetovom význame sa budeme zhovárať  s Petrom Tvrdoňom, riaditeľom BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti, Zuzanou Jarošovou, generálnou komisárkou BIB a Dušanom Rollom, zakladateľom BIB. Na záver diskusie Viera Anoškinová  otvorí výstavu českých a slovenských ilustrátorov ocenených na Bienále ilustrácií Bratislava v interiéri Detského fóra a predstaví jej protagonistov

(BIBIANA, Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR, Literárne informačné centrum)

Výstavy

Českí ilustrátori ocenení na BIB 1967 – 2011

Českí ilustrátori sa na Bienále ilustrácií Bratislava zúčastňujú od jeho počiatkov. Dôkazom kvality ich tvorby je aj desať získaných cien. V roku 1969 získala  Eva Bednářová aj cenu najvyššiu – Grand Prix.. Okrem toho získali päť Plakiet BIB a päť Zlatých jabĺk BIB. Všetky ocenené ilustrácie sú prezentované v tejto kolekci.

Nositelia ceny detskej poroty BIB 1993 – 2011

Cena detskej poroty sa na Bienále ilustrácií Bratislava odovzdáva od roku 1993, čiže deti rozhodovali už desať krát. Detská porota za desať ročníkov udelila dvakrát cenu slovenským ilustrátorom, dvakrát japonským aj holandským ilustrátorom. Nikdy sa však Cena detskej poroty nezhodla s porotou profesionálnou, čo je dôkazom odlišného vnímania ilustrácie detským a dospelým divákom.

Slovenskí ilustrátori ocenení na BIB 1967 – 2011

Kolekcia šestnástich slovenských ilustrátorov je  dôkazom toho, že slovenská ilustrácia patrí k najkvalitnejšej vo svete. Je v nej  prezentovaná tvorba všetkých generácií, ktorí v priebehu 23. ročníkov Bienále ilustrácií  Bratislava získali ocenenie: Zlaté jablká BIB, Plakety BIB, Čestné uznanie BIB,  nevynímajúc ani ocenenie najvyššie –  Grand Prix BIB, ktoré získal Dušan Kállay za svoje ilustrácie ku knihe Alica v krajine zázrakov. Slovenská ilustrátorská škola má dlhú tradíciu a v celosvetovom meradle patrí medzi tie najkvalitnejšie. Jedným z jej najvýraznejších predstaviteľov bol Albín Brunovský, ktorý staval na základoch Vincenta Hložníka. Z jeho školy sa vyprofilovalo niekoľko generácií úspešných ilustrátorov. Na Vysokej škole výtvarných umení vychováva ďalšie generácie progresívnych ilustrátorov významný výtvarník a ilustrátor Dušan Kállay. Mnohí z nich boli ocenení na BIB – Peter Uchnár či Ľubo Paľo. K najmladším predstaviteľom slovenskej ilustrátorskej školy patrí Martina Matlovičová-Králová alebo Tomáš Klepoch, ktorý získal Zlaté jablko na poslednom BIB.


15.30 – 17.00 
Načo nám je hlava?

Literárna tvorivá dielňa Čítame s Osmijankom – pridaj sa ty!  predstaví detským, ale i dospelým návštevníkom významnú slovenskú spisovateľku Kristu Bendovú. Z autorkinho Osmijankovského seriálu zinscenujeme Rozprávku o sedemhlavej žirafe. Akú hlavu okrem tej svojej by si želal? Ako by vyzerala? Spoločne s deťmi si vytvoríme sedem žirafích hláv, ktoré sa pomstili žirafe za jej namyslenosť a povýšenectvo. Buďme radšej tým čím sme! – také je posolstvo rozprávky Kristy Bendovej.

Tvorivú dielňu vedú Eliška Sadíleková a Miroslava Biznárová.


16.00 – 18.00 
BIBIANA deťom

Premietanie najlepších animovaných filmov z festivalu  BAB -  Bienále animácie Bratislava 2006 – 2012. Vo výberovej  kolekcii víťazných filmov slovenských tvorcov sa predstaví nastupujúca generácia mladých tvorcov – absolventov katedry animovenaj  tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave, ich pedagógov a ďalších výnimočných filmových osobností  -- Františka Jurišiča, Veroniky Obertovej, Vandy Raýmanovej, Vladimíra Malíka a Borisa Šímu. V kolekcii uvidíme Ekomorfózu v hravej plastelínovej animácii, príbeh chlapca Viliama, ktorý žije vo svojom vlastnom animovanom svete, príbeh o odvahe a zmysle priateľstva Kto je tam?, Príbeh Bratislavského hradu a dobrodružstvo školáka Jakuba, ktorý v múzeu šibalsky potiahne za chvost vypreparovaného mamuta. 


 

Piatok 17. mája 2013

10.30 – 11.30 
Věra Ludíková: Malý básnik

Výber z poézie pre deti českej poetky Věry Ludíkovej, preložený do slovenčiny a nemčiny, doplnený ôsmimi slovenskými básnikmi a výberom ich básní pre deti, ktoré autorka preložila do češtiny. 
Uvádza: Věra Ludíková.

(Grantis, s. r. o., Literárne informačné centrum)


12.00 – 14.00 
Zahrajme sa na Slniečko

Výtvarný a literárny workshop  Aleny Wagnerovej a Ľubice Kepštovejo časopiseckej tvorbe a knižnej ilustrácii, v ktorom sa deti zahrajú na redaktorov, maliarov a spisovateľov.  Spoločne vytvoria detský časopis. Výtvarný a literárny workshop  Aleny Wagnerovej a Ľubice Kepštovej o časopiseckej tvorbe a knižnej ilustrácii, v ktorom sa deti zahrajú na redaktorov, maliarov a spisovateľov.  Redaktorka Ľubica Kepštová predstaví najstarší slovenský umelecký časopis pre deti Slniečko, ktorý vychádza na Slovensku od roku 1927. Sami si vyskúšame, ako sa dá urobiť časopis od A po Z. Najšikovnejších redaktorov a ilustrátorov odmeníme knižkami autorskej dvojice Ľubica Kepštová – Alena Wagnerová  Bola raz jedna škola a iné školoviny z vydavateľstva Matys.

(Literárne informačné centrum, Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR)


14.30 – 16.00 
Hodnoty súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež 

Seminár o súčasnom stave detskej literárnej kritiky na Slovensku.

Riaditeľka Literárneho informačného centra Miroslava Vallová a literárna kritička Ľubica Kepštová predstavia publikácie venované teórii a dejinám  slovenskej detskej literatúry . Pozornosť budeme venovať najnovšej publikácii LIC a Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty UK v Bratislave Hodnoty súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež. zostavovateľa prof. Ondreja Sliackeho. Prínosom sú štúdie významných českých odborníčok Nadeždy Sieglovej a Mileny Šubrtovej, ktoré sledujú trendy najnovšej českej prozaickej a básnickej tvorby pre deti.    

Eva Cíferská  predstaví revue o detskej literatúre a umení pre deti Bibianu.

Moderuje: Miroslava Vallová, Kubica Kepštová

(BIBIANA, Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR, Literárne informačné centrum)


16.00 - 18.00 
BIBIANA deťom

Okrem premietania kolekcie filmov Kolomana Lešša predstavíme aj jeho postavičky z výstavy  Najmenší hrdinovia.. Významný výtvarník, karikaturista, animátor i autor animovaných filmov bol na festivale BAB 2012 ocenený Čestnou medailou Albína Brunovského. Koloman Leššo je spolu s režisérom Františkom Jurišičom tvorcom mnohých úspešných a medzinárodne ocenených animovaných filmov a televíznych seriálov pre deti, ktoré brilantne využívajú nové animačné možnosti výtvarného materiálu. Na premietaní sa stretneme s jeho úspešnými filmami z večerníčkových seriálov – Jabĺčko, Múdre prasiatko, Blatnica a Hliník, Zeleninová polievka, Golem, Fúkaj, Silák, Jeleniar a Hlinená tehla, veselý dom.


 

Sobota 18. Mája 2013

10.30 – 11.30 
Čo všetko sa môže stať

Výtvarný workshop  jednej z najtalentovanejších ilustrátoriek svojej generácie, držiteľky Zlatého jablka BIB 2009 Martiny Matlovičovej na námety  kníh Ester Starej A pak se to stalo z vydavateľstva Albatros a Chrochtík a Kvíkalka na ceste za blýskavým prasátkem z edície Políčko vydavateľstva 65. pole. S úspešnou českou autorkou Ester Starou sa dozvieme, z čoho najviac šalejú rodičia, a Martina Matlovičová sa s deťmi vydá na farebné dobrodružstvo s Chrochtíkom a Kvíkalkou.

Ester Stará a Martina Matlovičová  získali za knihu A pak se to stalo prestížne ocenenie White Raven udelované Internationalen Jugendbibliothek v Mníchove a Zlatou stuhou za ilustrácie.  Kniha Chrochtík a Kvíkalka na ceste za blýskavým prasátkem je v tomto roku nominovaná na ocenenie Zlatá stuha.

Moderuje: Ľubica Kepštová

(Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR, Literárne informačné centrum)


12.00 – 13.30 
Analfabeta Negramotná /Čítame s porozumením

Odborný seminár o čitateľskom projekte vydavateľstva Trio Publishing.

Projekt vydavateľstva Trio Publishing je realizovaný prostredníctvom rovnomenného edičného radu. Jeho cieľovou skupinou sú deti mladšieho a staršieho školského veku, ale aj dospelí -- rodičia, učitelia, knihovníci a všetci, ktorí sa venujú rozvíjaniu priateľstva medzi deťmi a knihou. Vydavateľstvo ich inšpiruje výberom kvalitných literárnych diel. Ku každému titulu vychádza čitateľská príručka, ktorá motivuje čitateľa k hlbšiemu porozumeniu knižného textu a ilustrácie. Chcete si to vyskúšať s Timoteou Vráblovou, autorkou príručiek Čítame s porozumením, a s vydavateľkou Magdalénou Fazekašovou.

Moderuje: Magdaléna Fazekašová

(Slovenská sekcia IBBY, Trio Publishing, Literárne informačné centrum, Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR)


13.30 – 14.30
Poďte s nami do rozprávky – Pojďte s námi do pohádky

Autorka projektu Viera Kučerová a ilustrátorka A. Švolíková predstavia dvojjazyčnú rozprávkovú knihu s CD a zavedú vás z rozprávky do pohádky.


14.30 – 16.00 
Mačacie príbehy

Výtvarný workshop maliara, ilustrátora a scénického výtvarníka Petra Čisárika na motívy jedného z najúspešnejších knižných titulov vydavateľstva Buvik O Guľkovi Bombuľkovi,  ktorá vyšla aj v anglickej a talianskej jazykovej mutácii.

Riaditeľka vydavateľstva Buvik Mária Števková zoznámi deti s populárnym hrdinom spisovateľky Márie Ďuríčkovej Guľkom Bombuľkom a jeho priateľmi z dvora. Dozvieme sa, či aj  mačka Líza patrí medzi Bombuľkových kamarátov.

Deťom predstavíme ďalších literárnych mačacích hrdinov – Pufa a Mufa,  Kocúra na kolieskových korčuliach a  kocúra Mikeša.

Moderuje: Ľubica Kepštová        

(Literárne informačné centrum, Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR)


16.00 – 17.00 
Jozef Kollár predstaví svoju tvorbu pre deti a mládež

Prvé rozprávky a básničky pre deti uverejňoval časopisecky. Od roku 1986 spolu s výtvarníkom Petrom  Stankovičom pripravovali pre časopis Zornička úspešný komiksový seriál  Mestečko pod lopúchom, ktorý vyšiel aj v troch samostatných vydaniach a bol preložený do českého jazyka. V r. 2001 vydal vo vydavateľstve SOFA svoju prvú knihu pre deti Srdce čiernej  labute,  pozostávajúcu z deviatich autorských rozprávok. Nasledovala  kniha Ponpia a Piapon (2003). V r. 2008 vyšiel jeho  "malý román" pre deti nazvaný Majusov najobľúbenejší gombík. Jeho zatiaľ poslednou knihou pre deti je Krajinka Bodliačikovo -- príbehy malého Pípího a veľkého vynálezcu Leo Narda (2011), ktorá je určená najmenším čitateľom.

Moderuje: Jozef Kollár


16.00 – 18.00 
BIBIANA deťom

Animačný expres – pestrá kolekcia diel slovenských tvorcov animovaného filmu.

Uvádzané filmy predstavujú výber z pásiem filmov, ktoré tvoria pestrú kolekciu animovanej tvorby na pozadí historického vývoja slovenského animovaného filmu, blížiaceho sa k polstoročiu. Je ukážkou širokých možností i technológií animovaného filmu v prepojení niekoľkých generácií tvorcov, zakladateľov – dnes už klasikov slovenského filmu, tvorcov strednej generácie, ale i študentov, či prvých absolventov katedry animácie na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Tento špeciálny rýchlik – Animačný expres, sa veselo rozbehol od roku 2007 z festivalu Bienále animácie Bratislava po svetových mestách naprieč Európou. Filmy oslovili malých aj veľkých divákov.

(BIBIANA, Literárne informačné centrum)


 

Nedeľa 19. mája 2013

10.30 – 11.30 
Obraz slova

Výtvarný workshop na motívy bibliofílie Daniela Pastirčáka Slovo Pred slovom. Proglas pre deti a ich rodičov, ktorá vyšla v Literárnom informačnom centre.

Výnimočné limitované bibliofílne vydanie obsahuje 23 voľných grafických listov s ilustráciami Miloša Koptáka. Každá z ilustrácií je vlastnoručne signovaná autorom. Ilustrácie sú vyhotovené technikou digitálnej pigmentovej tlače. Na reverze grafického listu sú verše Daniela Pastirčáka, ktorými sa výtvarník inšpiroval a pretlmočil ich do moderného výtvarného jazyka. Vytvoríme si pozitívne výtvarné afirmácie na každý deň s posolstvom vierozvestov Cyrila a Metoda. 


12.00 – 13.00 
Čo sa zmestí do stratenej rukavičky?

To prezradí deťom autor knižky O stratenej rukavičke Juraj Kuniak a redaktorka časopisu Slniečko Ľubica Kepštová.

Autorské čítanie spisovateľa Juraja Kuniaka zo svojej  najnovšej veršovanej knihy pre deti z vydavateľstva Skalná ruža,  ktorá vyšla s čarovnými ilustráciami Jany Kiselovej-Sitekovej, dvojnásobnej držiteľky prestížneho ocenenia Zlaté jablko BIB 1995, 2001 a Plakety BIB 2009. Na námet výtvarníčky Jany Kiselovej-Sitekovej sa s deťmi zahráme výtvarnú hru so zvieratkami, ktorý našli prístrešok v Matejovej stratenej rukavičke. Deti sa môžu zahrať aj so svojimi obľúbenými plyšovými zvieratkami.  Tí, ktorí majú doma smutnú rukavičku, ktorá stratila svoju kamarátku, nezabudnite ju priniesť! Určite ju spolu rozveselíme! Tí, ktorí majú doma smutnú rukavičku, ktorá stratila svoju kamarátku, nezabudnite ju priniesť! Určite ju spolu rozveselíme!

Moderuje: Kubica Kepštová

(Literárne informačné centrum, Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR)


14.00 – 16.00 
Majú klasické rozprávky miesto v detských knižničkách?

Odborný seminár vedie Timotea Vráblová so svojimi hosťami – Igorom Válkom  a Ivonou Březinovou. Niekomu sa zdá, že klasické rozprávky sú drastické a miestami  kruté. Iní  klasické rozprávky zastávajú. Vnímajú ich ako dôležitú súčasť kultúrneho dedičstva. Akú hodnotu má takéto kultúrne dedičstvo pre samotné dieťa? Aký psychologický dopad majú klasické rozprávky, ktoré deťom pôvodne neboli ani určené? Ako je to s vydávaním klasických rozprávok v autorskom podaní literárnych klasikov – Pavla Dobšinského a Boženy Němcovej? Svetlo do tejto problematiky vnesie Timotea Vráblová a jej hostia – slovenský spisovateľ, novinár a milovník klasických rozprávok Igor Válek a česká spisovateľka Ivona Březinová.

Moderuje: Timotea Vráblová

Hostia: Igor Válek, Ivona Březinová

(Slovenská sekcia IBBY, Literárne informačné centrum, Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR)


 

 

Hlavný organizátor:  
logo LIC Literárne informačné centrum
Bratislava

 
Na sprievodnom programe sa podieľajú:
Logo Bibiany Bibiana
Logo Slovenský filmový ústav Slovenský filmový ústav
  Slovenský inštitút v Prahe
logo Noc literatury Noc literatury
  Artfórum
  divadlo Viola
  Fra
logo Anasoft litera Anasoft litera
Logo Klubu nezávislých  spisovateľov Klub nezávislých spisovateľov
  Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky
  Český PEN klub
  Ikar
logo-dajama Dajama
Logo Trio Trio publishing
logo Divadelný ústav Divadelný ústav
logo Slovensko-český klub Slovensko-český klub
  Hudobné centrum
  • Svět knihy Praha 2013 - 0
  • Svět knihy Praha 2013 - 1
  • Svět knihy Praha 2013 - 2
  • Svět knihy Praha 2013 - 3