História literárneho centra

Vznik literárneho centra

V prvý júlový deň roku 1995 vzniká Národné literárne centrum. Riaditeľom organizácie sa stáva literárny vedec Pavol Števček, centrum sídli na adrese Sasinkova ulica 5 v Bratislave. Jeho hlavné činnosti tvoria aktivity, ktoré plní doteraz: organizácia a zabezpečovanie každoročnej účasti Slovenska na viacerých medzinárodných knižných veľtrhoch (Frankfurt, Londýn, Praha, Bologna), edičná činnosť zameraná na vydávanie publikácií z literárnej vedy, poézie, esejistiky a literatúry pre deti a mládež. Centrum taktiež podporuje preklady slovenskej literatúry v zahraničí a od svojho vzniku vydáva časopis Knižná revue.

V roku 1996 sa vydávanie Slniečka, najstaršieho detského umelecko-literárneho časopisu, ktorý vychádza od roku 1927, presúva z vydavateľstva Mladé letá do literárneho centra. Od uvedeného roku je riaditeľom centra Drahoslav Machala, za ktorého pôsobenia sa rozbieha grantový systém Slolia. Funguje dodnes a jeho hlavným cieľom je podporovať vydávanie prekladov slovenskej literatúry v zahraničí. Od roku 1996 do roku 2023 vyšlo v prekladoch vďaka tejto dotačnej schéme vyše 1050 slovenských knižných titulov v 33 cudzích jazykoch.

V auguste toho istého roku sa organizácia sťahuje na novú adresu, na ktorej sídli dodnes: Nám. SNP 12, Bratislava. Literárne centrum malo v tom čase 18 vysunutých pracovísk a približne 100 zamestnancov. 

Medzi najvýznamnejšie udalosti v roku 1998 patrí podujatie s názvom Mesiac slovenskej poézie v Molièrovom divadle v Paríži. O rok neskôr sa riaditeľom centra stáva prekladateľ a diplomat Milan Resutík.

 

Roky 2000 – 2010

V roku 2000 sa názov organizácie mení, konkrétne na Literárne informačné centrum. Zrušili sa vysunuté pracoviská, počet zamestnancov klesá približne na 30, tento počet, s malými odchýlkami pretrváva dodnes. Riaditeľom centra sa o rok neskôr stáva prekladateľ Ján Vilikovský. V tom istom roku vychádza prvé číslo Slovak literary review/Revue der slowakischen Literatur – prehľadový magazín v anglickom a nemeckom jazyku s prekladmi ukážok z diel slovenských autorov a autoriek a novinkami z diania na literárnej scéne. Magazín vychádza dva- až trikrát do roka, neskôr ho nahrádza katalóg v anglickom jazyku Books from Slovakia.

Rok 2002 prináša zmenu na pozícii riaditeľa, stáva sa ním prekladateľ Alexander Halvoník. Uskutočňuje sa podujatie Literárny autobus za účasti vybraných slovenských spisovateľov. Cieľom podujatia je dodať francúzskym prekladateľom a vydavateľom podnety na prekladanie a vydávanie diel slovenských autorov a autoriek. Slovenských umelcov spoznávajú čitatelia nielen v Paríži, ale i  v regiónoch Francúzska.

Prvý ročník festivalu Cap à l´est, festivalu poézie, hudby a tanca sa koná v roku 2003 v Banskej Štiavnici, a následne sa tak deje bez prestávky dvadsať rokov. V tom istom roku sa literárne centrum podieľa na medzinárodnom festivale Ars Poetica.

V roku 2006 sa prvýkrát udeľujú ceny Anasoft litera a rozbieha sa aj sprievodné podujatie s názvom Anasoft litera fest. Pri jeho zrode stojí aj literárne centrum prostredníctvom dvojtýždenníka Knižná revue, ktorý mu poskytuje širokú mediálnu podporu. O rok neskôr sa centrum stáva hlavným organizátorom podujatí k storočnici Ladislava Hanusa, ktoré boli zaradené do kalendára kultúrnych výročí UNESCO.

V Tel Avive a v Jeruzaleme sa v roku 2008 prvý raz uskutočňujú Dni slovenského zahraničia v Izraeli, do ktorých sa zapája aj Literárne informačné centrum. O rok neskôr centrum organizuje aktivity zamerané na 10. výročie úmrtia poetky Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej.

Prvú dekádu nového milénia literárne centrum uzatvára čestným hosťovaním Slovenska na medzinárodnom veľtrhu detskej knihy v Bologni a vyhlásením prvého ročníka Eseje Jána Johanidesa, súťaže pre stredoškolákov.

 

Roky 2011 – 2020

V roku 2012 nastupuje na post riaditeľky Literárneho informačného centra prekladateľka Miroslava Vallová. Centrum sa zapája do prvého ročníka programu Medzinárodného vyšehradského fondu s názvom Vyšehradská literárna rezidencia, v rámci ktorého majú autori, prekladatelia, literárni vedci či novinári možnosť absolvovať tvorivý pobyt v niektorej z krajín V4. V tomto roku sa tiež rozbieha projekt Oral history, ktorého cieľom je obrazovo, zvukovo a písomne zaznamenávať a následne na webovej stránke sprístupňovať verejnosti podujatia venované významným spisovateľom a spisovateľkám, alebo literárnym dielam.

Počas roku 2013 sa osobitá pozornosť venuje čestnému hosťovaniu Slovenska na knižnom veľtrhu v Prahe, propagácii publikácií, ktoré literárne centrum vydáva pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a pri príležitosti 100. výročia narodenia Dominika Tatarku. Na pôde poslaneckej snemovne talianskeho parlamentu sa koná seminár s názvom Slová Slovanov.

V roku 2014 otvára literárne centrum svoj obchodík na prízemí budovy Domu umenia, v ktorej sídli, kde návštevníci nájdu kvalitnú pôvodnú súčasnú tvorbu (pre deti i dospelých), i všetky literárne časopisy vydávané na Slovensku. V tom istom roku centrum pripravuje nultý ročník festivalu Dni slovenskej literatúry s medzinárodnou účasťou.

V roku 2016 sa Slovensko stáva čestným hosťom na medzinárodnom knižnom veľtrhu v Budapešti. V rámci projektu Transbook, v ktorom sa okrem Slovenska zúčastňuje ďalších šesť krajín, sa na Slovensku prezentuje významný francúzsky ilustrátor a animátor Nicolas Bianco Levrin. V tom istom roku sa literárne centrum podieľa na konferencii konajúcej sa na pôde Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, ktorej témou je Český a slovenský kultúrny a politický priestor.

Cena René, prvá literárna cena gymnazistov a stredoškolákov, je po prvý raz vyhlásená v roku 2017. Ocenenie sa pripravuje v spolupráci s organizátorom ceny Anasoft Litera a jej cieľom je podporovať čítanie mladých, prejaviť u nich záujem o knihy a zoznámiť ich s kvalitnou súčasnou literatúrou. V rovnakom roku vzniká prvý katalóg detských kníh Children´s Books from Slovakia.

O aktivitách centra je viac počuť v rozhlase, printových aj elektronických médiách.

V roku 2019 centrum zabezpečuje čestné hosťovanie Slovenska na knižnom veľtrhu v Paríži. Vďaka tomu si návštevníci veľtrhu môžu prelistovať v 37 knihách slovenských autorov a autoriek vo francúzskom preklade (z toho 27 nových prekladov), čo je dvojnásobok titulov v tomto jazyku, ktoré vo Francúzsku vyšli po roku 1989. V tom istom roku Literárne informačné centrum spúšťa program Trojica Air – mesačný rezidenčný pobyt pre prekladateľov slovenskej literatúry v Banskej Štiavnici. Program prebieha počas celého roka a jeho súčasťou sú aj verejné diskusie medzi prekladateľom a autorom prekladaného diela.

 

Po roku 2021

Po odchode Miroslavy Vallovej do dôchodku v roku 2021 sa dočasnou riaditeľkou stáva ekonómka Beáta Vlková. Kvôli prebiehajúcej pandémii ochorenia Covid-19 sa väčšina prezenčnej činnosti literárneho centra presúva do online priestoru.

O rok neskôr sa riaditeľom centra stáva novinár a spisovateľ Pavel Sibyla. Krátko po začiatku vojny Ruska proti Ukrajine centrum organizuje maratón čítania z diel ukrajinských spisovateľov a spisovateliek. Tohto podujatia sa zúčastňuje vyše dvadsiatka slovenských literátov, mediálne pokrytie zabezpečuje RTVS. Literárne centrum spúšťa vlastný podcast s názvom Knižná revue, nové epizódy vychádzajú v dvojtýždennej frekvencii. Centrum podpisuje memorandum o spolupráci s Českým literárnym centrom, vďaka čomu môže vybraný autor, či autorka zo Slovenska absolvovať mesačný rezidenčný pobyt v meste Broumov.  

Od roku 2023 sa názov organizácie mení na Slovenské literárne centrum (SLC). Centrum sa ako partnerská organizácia zapája do medzinárodného projektu Mesiac autorského čítania, ktorého čestným hosťom je Nórsko. V rovnakom roku SLC spúšťa prvý ročník štipendijného programu pre mladých spisovateľov a spisovateľky. Prvou účastníčkou sa stáva Alena Sabuchová, o rok neskôr Jakub Juhás.

Na druhom najväčšom knižnom veľtrhu v mexickom meste Guadalajara je čestným hosťom Európska únia a spoluorganizátorom hosťovania je aj Slovensko. Literárne centrum na veľtrh vysiela desiatku umelcov, hispánsky vydavatelia spoznávajú súčasnú slovenskú literatúru prostredníctvom vystavených knižných prekladov a katalógu v španielčine. Počas knižného veľtrhu vo Frankfurte nad Mohanom sa SLC v roku 2023 stáva členom medzinárodnej siete ENLIT (European Network for Literary Translation).

 

Slovenské literárne centrum je členom v týchto domácich a zahraničných združeniach a organizáciách:

Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky

ENLIT  (European Network for Literary Translation)

 

Posledná aktualizácia: apríl 2024