Krátkodobé rezidencie v KC Eleuzína

Kultúrne centrum Eleuzína a Literárne informačné centrum vyhlasujú novú grantovú výzvu na rezidenčné pobyty.

Rezidenčné pobyty sú určené pre

a/ spisovateľov

b/ prekladateľov umeleckej literatúry zo slovenského jazyka

c/ prekladateľov umeleckej literatúry do slovenského jazyka.

Kontakt: rezidencie@litcentrum.sk

 

Ročník 2021:

Vyhlásenie výsledkov rezidenčných pobytov v KC Eleuzína na druhý polrok 2021

Druhé kolo rezidenčných pobytov v KC Eleuzína

Autorské zápisníky rezidentov 

Vyhlásenie rezidencií v KC Eleuzína

Krátkodobé rezidencie v KC Eleuzína v Banskej Štiavnici pre spisovateľov a prekladateľov

  • Krátkodobé rezidencie v KC Eleuzína - 0