Svět knihy Praha 2013 - knihy

Podujatia – Ľudia – Knihy

 

Za posledný rok vyšlo (vyjde) v Čechách 21 kníh slovenských autorov. Väčšina sa predstaví počas počas veľtrhu Svět knihy 2013. 

 

67) Juraj Šebesta: Venussha (Ťažký týždeň) – Venusshe (Ťěžký týden)
Vydavateľstvo: Nakladatelstí CooBoo (súčasť spol. Albatros Media a.s.),Praha, ČR, 2013 
Preklad: Milan Žáček 
Vyjde koncom roku 2013


66) Záviš Kalandra (pseud. Juraj Pokorný): Zvon slobody 1848 – Zvon svobody
Vydavateľstvo:Slovenský literárny klub v ČR, Praha, ČR, 2013
Preklad: Martin Kučera
Vyjde v máji 2013


65) Pavel Vilikovský: Pes na ceste – Pes na cestě
Vydavateľstvo: Větrné mlýny, Brno, ČR, 2013
Preklad: Miroslav Zelinský
Vyjde v máji 2013


64) Juraj Šebo: Normálne 70. roky – Normální léta sedumdesátá
Vydavateľstvo: Volvox Globátor, ČR, 2013
Preklad: Miroslav Zelinský
Vyjde v máji 2013


63) Jozef Leikert: Taký bol Ladislav Mňačko – Takový byl Ladislav Mňačko
Vydavateľstvo: Slovenský literárny klub v ČR, Praha, ČR, 2013
Preklad: Miroslava Poláková
Vyjde v máji 2013


62) Rudolf Sloboda: Ako som sa stal mudrcom – Jak jsem se stal mudrcem
Vydavateľstvo: Nakladatelství Paseka, Praha, ČR, 2013
Preklad: Pavel Šrut, ilustrácie: Tomáš Klepoch
Vyjde v máji 2013


61) Rudolf Sloboda: Rozum – Rozum
Vydavateľstvo: Nakladatelství Paseka, Praha, ČR, 2013
Preklad: Emil Charous
ISBN 978-80-7432-286-0


60) Lucia Piusi: Láska je sliepka – Láska je slepice
Vydavateľstvo: Nakladatelství Paseka, Praha, ČR, 2013
Preklad: Ondřej Mrázek
ISBN 978-80-7432-285-3


59) 6 x Slovensko. Antologie současné slovenské poezie
Vydavateľstvo: Fra, Praha, ČR, 2013
Preklad: v slovenskom jazyku 
ISBN 978-80-8742-945-7


58) Michal Hvorecký: Dunaj v Amerike – Smrt na Dunaji
Vydavateľstvo: Kniha Zlín Ing. Marek Turňa, ČR, 2013
Preklad: Martin Hradecký
ISBN 978-80-87497-67-8


57) Ján Uličiansky: Analfabeta Negramotná – Analfabeta Negramotná
Vydavateľstvo: Práh, Praha, ČR, 2013 
Preklad: Jana Čeňková
ISBN 978-80-7252-432-7


56) Dny procházejí městem. Antologie současných slovenských básníků(Ferenčuhová, Groch, Habaj, 
Hidvéghyová-Yung, Kucbelová, Luka, Ružičková, Solotruk, Šulej, Tomáš)
Vydavateľstvo: Jiří Tomáš-nakladatelství Akropolis, Praha, ČR, 2013
Preklad: Petr Prouza a Jana Štroblová
ISBN 978-80-7304-159-5


55) Pavol Rankov: Matky – Matky
Vydavateľstvo: Host – vydavatelství, Brno, ČR, 2013
Preklad: Jana Faschingbauerová
ISBN 978-80-7294-729-4


54) Ján Hoštaj: Krátke prózy – Krátké prózy
Vydavateľstvo: Větrné mlýny, Brno, ČR, 2013
Preklad: Miroslav Zelinský, ilustrácie: Katarína Slaninková
ISBN 978-80-7443-061-9


53) Dušan Dušek: Pešo do neba – Pěšky do nebe
Vydavateľstvo: Větrné mlýny, Brno, ČR, 2013
Preklad: Miroslav Zelinský
ISBN 978-80-7443-060-2


52) Juraj Šebo: Zlaté 60. roky – Zlatá léta šedesátá
Vydavateľstvo: Volvox Globator, Praha, ČR, 2012
Preklad: Miroslav Zelinský
ISBN 978-80-7207-869-1


51) Ján Uličiansky: Podivuhodné príbehy siedmych morí – Podivuhodné příběhy sedmi moří 
Vydavateľstvo: Práh, Praha, ČR, 2012
Preklad: Jana Čeňková, ilustrácie: Ľuboslav Paľo
ISBN 978-80-7252-410-5


50) Barbora Škovierová: Pyžamový týždeň – Pyžamový týden (dvojjazyčne)
Vydavateľstvo: Slovenský literárny klub v ČR, Praha, ČR, 2012
Preklad: Marek Sečkař
ISBN 978-80-971059-1-4


49) Ján Smrek: Bacardi – Bacardi (dvojjazyčne)
Vydavateľstvo: Slovensko-český klub, Praha, ČR, 2012
Preklad: Emil Charous, ilustrátorka: Lucia Šachlová
ISBN 978-80-87016-13-8


48) Laco Kerata: Zlý herec – Špatný herec 
Vydavateľstvo: Větrné mlýny, Brno, ČR, 2012
Preklad: Miroslav Zelinský 
ISBN 978-80-7443-052-7


47) Monika Kompaníková: Piata loď – Pátá loď
Vydavateľstvo: Větrné mlýny (Petr Minařík), Brno, ČR, 2012
Preklad: Kateřina Tučková
ISBN 978-80-7443-058-9